Om een vergadering te openen moet de helft van de leden plus één aanwezig zijn. Om te bepalen of het quorum is gehaald is het van belang dat Statenleden bij binnenkomst de presentielijst tekenen. Als tijdens stemmingen blijkt dat er Statenleden zijn vertrokken waardoor het quorum niet meer wordt gehaald, dan schorst de voorzitter de vergadering met het verzoek aan Statenleden direct naar de Statenzaal terug te keren. Is er dan nog geen quorum, dan sluit de voorzitter de vergadering en roept op een later tijdstip een nieuwe vergadering bijeen.