Financiële regeling provincie Link
Controleverordening provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR93037
Financiële verordening Noord- Brabant 2020 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629179
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR289543
Verordening treasury Noord-Brabant 2021 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660882

 

Algemene regeling provinciale Link
Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR608992
Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692138
Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622675
Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639993
Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638218
Reglement op de platforms Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR412642
Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638156
Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR399928
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR606515
Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR95303
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622591

 

Landelijke regeling Link
Provinciewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005645
Kieswet https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522
Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041573

Contact

Regelingen en verordeningen statenleden