Financiële regeling provincie Link
Controleverordening provincie Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr93037_1
Financiële verordening Noord- Brabant 2020 https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr629179_1
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr289543_2
Verordening treasury Noord-Brabant 2021 https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr660882_1

 

Algemene regeling provinciale Link
Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr608992_2
Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2017 https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr601767_2
Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr622675_1
Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr639993_1
Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr608992_2
Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr399928_1
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr606515_3
Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr95303_2
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://www.brabant.nl/actueel/regelingen/cvdr622591_3

 

Landelijke regeling Link
Provinciewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2022-01-01
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2022-01-01
Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041573/2021-01-01
Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming https://wetten.overheid.nl/BWBR0043375/2020-04-09/0

Contact

Regelingen en verordeningen statenleden