Financiële regeling provincie Link
Controleverordening provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR93037/1
Financiële verordening Noord- Brabant 2020 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR629179/1
Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR289543/2
Verordening treasury Noord-Brabant 2021 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR660882/2

 

Algemene regeling provinciale Link
Ambtsinstructie griffier Provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR608992/2
Gedragscode integriteit leden van Provinciale Staten Noord-Brabant 2023 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR692138/1
Regeling rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622675/2
Reglement klankbordcommissie commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639993/1
Reglement Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638218/1
Reglement op de platforms Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR412642/2
Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2020 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR638156/4
Reglement werkgeverscommissie Provinciale Staten Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR399928/1
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Provinciale Staten Noord-Brabant 2018 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR606515/5
Verordening onderzoeksrecht van Provinciale Staten van Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR95303/2
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers Noord-Brabant https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR622591/3

 

Landelijke regeling Link
Provinciewet https://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2023-04-01/0
Kieswet https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2023-06-20/0
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041522/2023-04-01/0
Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers https://wetten.overheid.nl/BWBR0041573/2023-01-04/0

Contact

Regelingen en verordeningen statenleden