Maatschappelijke organisaties presenteren hun visie aan Provinciale Staten. Voor Provinciale Staten is deze bijeenkomst informerend en beeldvormend.

Formulier aanvraag themabijeenkomst

Contact

Ronde tafelbijeenkomst