Tijdens het rondvraagmoment kunt u vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde. De voorzitter bepaalt per vraag de spreektijd voor de vragensteller en voor de beantwoording door de gedeputeerde. Indien gewenst kan de vragensteller nog aanvullende vragen stellen. De deadline voor het indienen van vragen is dinsdag 12.00 uur voorafgaand aan de Statendag. Mail de volledige vraag, met daarbij vermeld aan welke gedeputeerde u de vraag stelt aan de griffie.


Contact

Rondvraagmoment