Na de verkiezingen wijst het presidium elke fractie het aantal plaatsen in de Statenzaal toe. De fracties verdelen deze plaatsen onder hun leden. Fracties geven wijzigingen door aan de griffie.

Gezien vanuit de hoofdingang van de Statenzaal zit de voorzitter van Provinciale Staten in het midden. Rechts van de voorzitter zit de griffier. Uitgenodigde leden van het college van Gedeputeerde Staten zitten aan de tafel links en rechts van de voorzitter. Linksachter de tafel van de voorzitter zitten ambtenaren. Aan de tafel rechtsachter zitten medewerkers van de griffie.

Links en rechts van de voorzitterstafel zijn de spreekgestoelten. Het spreekgestoelte is in hoogte verstelbaar. Vóór de voorzitterstafel staat de interruptietafel met microfoons. Statenleden die een interruptie willen plegen lopen naar de interruptietafel. Daar kunnen zij na toestemming van de voorzitter hun interruptie uitspreken.

Rechts van de hoofdingang is de publieke tribune. Deze is toegankelijk voor iedereen die de vergadering wil bijwonen