De termijnen zijn zoveel mogelijk op dinsdag (voor 12.00 uur) en donderdag (voor 20.00 uur) geconcentreerd. In onderstaande tabel staat een overzicht van de te hanteren termijnen.

Soort bijeenkomst / instrument Termijn (uitgaande van een Statendag op een vrijdag)
aanleveren format voor themabijeenkomsten dinsdag 12.00 uur
Statendag: inspreekmoment (aanmelden als inspreker) dinsdag 12.00 uur
Statendag: spreektijden Statenvergadering dinsdag 12.00 uur
Statendag: woordvoerders themabijeenkomst dinsdag 12.00 uur
Statendag: woordvoerders technisch vragenhalfuur dinsdag 12.00 uur
Statendag: rondvraagmoment (aanmelden vraag) dinsdag 12.00 uur
Statendag: interpellatiedebat woensdag 8.00 uur
Statendag: actuele moties donderdag 20.00 uur
Statendag: mondelinge vragen donderdag 20.00 uur