Bij een informerende themabijeenkomst kunnen Statenleden zich een beeld vormen over een onderwerp. Politieke uitspraken zijn nog niet aan de orde. Bij een oordeelsvormende themabijeenkomst gaat u met elkaar en met de gedeputeerde in gesprek om een oordeel te vormen over een bepaald voorstel. De themabijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van een Statenvoorstel, Statenmedeling, memo gedeputeerde, onderzoeksrapport of ander ingekomen stuk. 

 

Als 3 fracties naar aanleiding van een Statenvoorstel een themabijeenkomst willen, dan wordt die belegd. Voor Statenmededelingen en andere zaken geldt dat hiervoor de steun van 5 fracties nodig is. Alle Statenleden kunnen themabijeenkomsten aanvragen. Wilt u een themabijeenkomst aanvragen? Lever dan uiterlijk op dinsdag vóór de dag van de Agendavergadering vóór 12.00 uur het ingevulde formulier 'verzoek om themabijeenkomst' aan bij de statengriffie. De griffie neemt vervolgens telefonisch contact met u op.


Contact

Themabijeenkomsten