Provinciale Staten hebben besloten om meer thematisch te vergaderen. Dat gebeurt op basis van de volgende 8 thema’s:

  • Natuur en milieu
  • Energie
  • Economie en internationalisering
  • Mobiliteit
  • Ruimte
  • Landbouw
  • Samenleving
  • Bestuur en Financiën

Er wordt niet gewerkt met vaste lidmaatschappen per thema, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp.

Contact

Thematisch vergaderen