Tijdelijke vervanging van een statenlid is in de kieswet geregeld. Dit kan als er sprake is van zwangerschap of ziekte. Als Statenlid dient u zelf een verzoek om tijdelijke vervanging in. Het gaat om een vaste periode van 16 weken. Een statenlid kan tijdens een Statenperiode 3 keer tijdelijke vervanging aanvragen. De voorzitter van Provinciale Staten beslist over het verzoek voor vervanging.
Voor tijdelijke vervanging in geval van ziekte of zwangerschap is een verklaring van een behandelend arts nodig. Als de voorzitter van Provinciale Staten het verzoek van een statenlid honoreert, start de griffie de werkzaamheden om vervanging mogelijk te maken.

De commissie Onderzoek Geloofsbrieven onderzoekt de geloofsbrieven van de kandidaat die zal vervangen. Daarop volgt beèˆdiging tot statenlid en geniet hij of zij alle rechten van het Statenlidmaatschap. Het tijdelijk vervangen statenlid ontvangt tijdens de periode van vervanging de volledige vaste vergoeding voor het Statenlidmaatschap en de helft van de vaste onkostenvergoeding.

Contact

Tijdelijke vervanging