Als u met een groot gezelschap wil vergaderen, kunt u een vergaderruimte reserveren via het interne reserveringssysteem Facilitor. U kunt ook Ons Loket bellen (073-680 8888).

Het beveiligde gedeelte van het provinciehuis is alleen toegankelijk voor medewerkers en leden van Provinciale Staten. Bezoek ontvangt u dus in het openbaar gebied. Vergaderruimtes zijn tijdens kantooruren beschikbaar. Op maandagavond is er een extra openstelling van het gebouw voor fractievergaderingen. Op andere avonden is vergaderen in het provinciehuis beperkt mogelijk. Neem hierover contact op met de statengriffie@brabant.nl.

Gebruik provinciehuis

In het provinciehuis vinden activiteiten plaats die door de provincie zelf, of door anderen, worden georganiseerd. Ook bij fracties bestaat regelmatig de behoefte om activiteiten te organiseren. Als provincie juichen we dat toe. Het provinciehuis geldt als Huis voor Brabant. Belangrijk is het wel om bij de organisatie van activiteiten rekening te houden met het voorkomen van oneerlijke/ongewenste concurrentie met reguliere zaalverhuur of horeca. Daarom kunnen er, afhankelijk van de aard van de activiteit, kosten in rekening gebracht worden. Deze checklist kan als leidraad worden gebruikt. Maatwerk blijft in bepaalde gevallen nodig. Voor meer informatie over de tarieven voor het organiseren van activiteiten kan contact worden opgenomen met de griffie via statengriffie@brabant.nl.