De rekenkamer ondersteunt PS met name in hun controlerende rol. Met haar onderzoeken wil de rekenkamer een bijdrage leveren aan de kwaliteit en het lerend vermogen van het provinciaal bestuur.

U kunt de rekenkamer rechtstreeks benaderen voor vragen over onderzoeken en andere onderwerpen waar de rekenkamer een rol zou kunnen spelen. Ook wil de rekenkamer altijd een onderzoeken verder toelichten.

Heeft u een specifieke onderzoeksvraag? Dan kunt u hiervoor terecht bij de Programmaraad. In deze raad zitten per provincie drie Statenleden. De Programmaraad fungeert als klankbord voor de rekenkamer en adviseert over het voorgenomen onderzoeksprogramma.

Op www.zuidelijkerekenkamer.nl vindt u links naar recent onderzoek, andere provinciale rekenkamers, de Algemene Rekenkamer en de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies.

Zie ook: Kennisinstellingen

Contact

Zuidelijke Rekenkamer