Na de verkiezingen op 15 maart start het proces leidende tot de vorming van een college van Gedeputeerde Staten. De periode waarin deze gesprekken plaatsvinden wordt opgedeeld in de fase van informeren en van formeren. In de informatiefase zijn in principe alle in de Staten vertegenwoordigde partijen betrokken. Daarna volgt in de regel een formatiefase. Deze beperkt zich tot de partijen die een coalitie willen vormen en aan het college willen deelnemen. In deze notitie wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de - van elkaar te onderscheiden - informatie- en formatiefase kunnen worden ingericht.

Zonder aan te sturen op de keuzes zelf, die uiteraard samenhangen met de omstandigheden en politieke verhoudingen na de verkiezingen, wordt een aantal mogelijkheden verkend. Ook worden uitgangspunten benoemd die een soepel verloop en de transparantie van het (in)formatieproces na de verkiezingen ten goede komen. 

Contact

Notitie griffier over informatie- en formatiefase

Zie ook