Het gaat om documenten voor de basisgegevens, zoals uw volledige naam, telefoonnummer en mailadres, die nodig zijn voor het aanmaken van uw mailaccount. Deze documenten dienen snel teruggestuurd te worden, zodat uw werklaptops ingericht kunnen worden en op tijd klaar zijn voor 24 maart, het moment waarop u de werklaptop uitgereikt krijgt. 

De mail bevat verschillende documenten die u zo snel mogelijk dient in te vullen en retourneren, maar uiterlijk 17 maart!

Meer informatie: Statengriffie@brabant.nl 


Contact

Verkozen? Let op uw mailbox!