Sinds september 2015 werken Provinciale Staten met een nieuwe werkwijze, met 8 thema’s: Bestuur en Financiën, Landbouw, Economie en Internationalisering, Energie, Mobiliteit, Natuur en Milieu, Ruimte en Samenleving.

U vindt de thema-vergaderstukken, als daar aanleiding voor is, de vastgestelde besluiten PS en vastgestelde verslagen PS terug als onderdeel van een Statendag op Vergaderstukken en audio- en videoverslagen van Provinciale Staten.

Oude besluitenlijsten en vastgestelde verslagen van PS en oude vergaderstukken van de opgeheven Statencommissies