001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 18 maart 2015 tot en met 31 maart 2015.

002 Aanbieding aan Provinciale Staten door de SER Brabant van het MLT advies 2015-2020 `Brabantse Groeiagenda; focus op innovatie en verbinden` SER Brabant.

003 Statenmededeling Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 1.1

004 Aanbieding aan Provinciale Staten van kaart` Een dijk van een samenwerking` van provincie Noord-Brabant en Noordbrabantse Waterschappen inzake opgaven vastgelegd in tweede Bestuursovereenkomst water BO2

005 Statenmededeling Ontwerp - Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4.

006 Afschrif aan Provinciale Staten van brief van VvE Arcade aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Helmond over nuances na de realisatie van de spoortunnel en toename treinintensiteit.

007 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer van het Verslag van werkzaamheden 2014 en de Jaarrekening 2014 (Jaarverslag 2014).

008 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Zuidelijke Rekenkamer het document `Analyse evaluaties periode 2011 - 2014 provincie Noord-Brabant`

009 Aanbieding aan Provinciale Staten door de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en de ZLTO van het gezamelijk manifest `Ruimte voor ondernemen`.

010 Aanbieding aan Provinciale Staten door Platform Internationalisering de definitieve versie van de evaluatie van het Platform Internationalisering van de bestuursperiode 2011-2015.

011 Informatie aan Provinciale Staten door de Brabantse Milieufederatie en Platform Noordoostcorridor over doorstartdossier De Ruit.

012 Informatie aan Provinciale Staten via een brochure `Aardrijkskundige namen, een gemeentezaak` van AaniN Adviescommissie aardrijkskundige namen in Nederland ter ondersteuning van burgers en gemeenten bij selecteren van nieuwe namen voor fusiegemeente.

013 Aanbieding door Midpoint Brabant Leisure Boulevard en Visit Brabant aan Provinciale Staten de Position Paper Leisure Investeringsfonds `Samen Maken we Brabant`.

014 Informatie aan Provinciale Staten door B&W van Veghel m.b.t. de Ruit/N279.

015 Statenmededeling Ontwerp - Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde regels 2