001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 29 april 2015 tot en met 12 mei 2015.

002 Aanbieding aan Provinciale Staten door Nationaal Park De Biesbosch van de Ontwerp begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016 - 2020 van Nationaal Park De Biesbosch.

003 Aanbieding aan Provinciale Staten door Nationaal Park De Biesbosch van de Jaarrekening 2014 van Nationaal Park De Biesbosch met controleverklaring van Verstegen accountants en adviseurs.

004 Aanbieding aan Provinciale Staten door Nationaal Park De Biesbosch van de Begrotingswijziging 2015 voor zienswijze - vereenvoudigen compartimentering Parkschap/bijstellen budgetten Rondvaart.

005 Informatie aan Provinciale Staten door de RAI Vereniging - Rijwiel & Automobiel Industrie over enkele aandachtspunten bij de aanbesteding van OV-busvervoer.

006 Statenmededeling De voortgang van het project Huis voor Brabant in het eerste kwartaal van 2015.