001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 10 juni 2015 tot en met 23 juni 2015.

002 Afschrift van Euregio Rijn-Waal aan Provinciale Staten van brief aan Gedeputeerde Staten over de tolheffing op de autosnelwegen en overige rijkswegen in de Bondsrepubliek Duitsland.

003 Statenmededeling Business case nachtbussen Brabant.

004 Verzoek van Werkgroep Mobiliteit Sint Hubert aan Provinciale Staten mede namens de Dorpsraad Odiliapeel, Dorpsraad Volkel, Dorpsraad Sint Hubert en Platform Verkeer Gemeente Mill om ondersteuning van de verbeterpunten voor de openbaar vervoer dienstregeling in Noordoost Brabant.

005 Brief van gemeente Boekel met standpunt van de raad van de gemeente Boekel aan Provinciale Staten i.v.m. plannen voor de vestiging van een industriële mestfabriek door Mace aan De Quayweg te Landhorst.

006 Aanbieding door De Groene Zaak aan Provinciale Staten het onderzoek naar de milieuvriendelijkheid van de dienstauto's van de Gedeputeerde Staten met het persbericht Provinciale dienstauto's grotendeels nog niet schoon.

007 Statenmededeling vaststelling en vrijgave voor de inspraakprocedure door GS van het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan.

008 Memo van Gedeputeerde Van den Hout aan Provinciale Staten dit naar aanleiding van de antwoordbrief van Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ over de veiligheid kerncentrale Borssele.

009 Statenmededeling PWC rapport: `De instandhouding van de F-35: van kansen op onderhoud en logistiek naar een ecosysteem met innovatieclusters van wereldklasse`.

010 Noodkreet van Omwonenden Parallelweg West- en Parallelweg Oost te Vlijmen aan Provinciale Staten i.v.m. de geplande aanleg van de parallelweg Vlijmen Zuid als onderdeel van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat GOL.

011 Informatie aan Provinciale Staten door dhr. K Buuron over drugscriminaliteit en de bestrijding daarvan.

012 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Gedeputeerde Staten aan het Ministerie van Economische over opsporingsvergunning aardwarmte Zevenbergen.

013 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Gedeputeerde Staten aan de gemeenten Oss, Bernheze, Boxmeer, Cuijk, grave, Landerd, Mil en Sint-Hubert, `s-Hertogenbosch en Sint-Anthonis over huisvesting verblijfsgerechtigde vluchtelingen.

015 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Ondernemers Contact Nuenen aan Gedeputeerde Staten over bereikbaarheid van bedrijven en het vestigingsklimaat in de gemeente Nuenen.

017 Afschrift aan Provinciale Staten van brief van Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders - BOVAK en Nederlandse Kermisbond - NKB aan Fractievoorzitters van de Tweede Kamer over voornemen tot BTW verhoging.