1 Aangepast programma Statendag 18 september 2015.

2.1 Statenvoorstel 44/15 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4.

2.2 Statenvoorstel 48/15 Verstrekken hybride lening aan de BNG Bank.

2.4 Statenvoorstel 55/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

5.1 Aangevulde agenda vergadering Provinciale Staten 18 september 2015

5.3.1 Motie M1 Provinciale Staten 18 september 2015 niet geagendeerd onderwerp: Geen woorden maar daden, ingediend door GroenLinks. (INGETROKKEN)

5.3.2 Motie M2 Provinciale Staten 18 september 2015 niet geagendeerd onderwerp: Brabant neemt haar verantwoordelijkheid, ingediend door CDA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, 50Plus, VVD en Partij voor de Dieren (AANGENOMEN)

5.3.3 Motie M3 Provinciale Staten 18 september 2015 niet geagendeerd onderwerp: Draagvlak voor groei Eindhoven Airport, ingediend door PvdA. (AANGENOMEN)

5.3.4 Motie M4 Provinciale Staten 18 september 2015 niet geagendeerd onderwerp: Eindhoven Airport, ingediend door CDA. (VERWORPEN)

5.4 Statenvoorstel 37/15 Rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Programma Beter Benutten Brabant.

5.5.1 Statenvoorstel 56/15 Notulen Provinciale Staten 10 juli 2015.

5.6.b Statenvoorstel 47/15 Een verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 47/15 Een verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 83 KB
 2. 01 Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/15 Een verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 49 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/15: Concept-ontwerpbeschikking 144 KB
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 47/15: Verklaring van geen bedenkingen 67 KB
 5. Vastgesteld besluit 47/15 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de WABO-aanvraag onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal inpassingsplan (PIP) N279 Noord. 47 KB

5.6.c Statenvoorstel 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019. 338 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019. 54 KB
 3. 02. Bijlage 1a Statenvoorstel 59/15 : Visual Bestuursakkoord 2015-2019 479 KB
 4. 03. Bijlage 1b Statenvoorstel 59/15 : Voorbeelden van projecten 106 KB
 5. 04. Bijlage 2 Statenvoorstel 59/15 : Herprioriteerbare taakstelling 70 KB
 6. 05. Bijlage 3 Statenvoorstel 59/15 : aangepaste ijkpunten investeringsagenda 53 KB
 7. 06. Bijlage 4 Statenvoorstel 59/15 : (Middel)langetermijn agenda (LTA) 134 KB
 8. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Duurzaamheidsbeleid: Knettergek en peperduur, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 980 KB
 9. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Arbeidsmarktbeleid, ingediend door 50Plus en CDA. (VERWORPEN) 529 KB
 10. 42. Amendement A3 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Natuurgeld naar natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 475 KB
 11. 43. Amendement A4 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Gelden begrotingsprogramma Cultuur en Samenleving niet te laten vrijvallen betreft programma Content projectenbudget en vrijval reserve Idop`s ingediend door GroenLinks en CDA (AANGEHOUDEN) 503 KB
 12. 44. Amendement A5 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Aangepaste ijkpunten voor de investeringsstrategie, ingediend door CDA, 50Plus, PVV, LokaalBrabant en GroenLinks. (VERWORPEN) 474 KB
 13. 70. Motie M5 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Veilige wegen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 413 KB
 14. 71. Motie M6 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: aandacht voor Rijksinfrastructuur, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 484 KB
 15. 72. Motie M7 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Brabant heeft seniorenbeleid nodig, ingediend door CDA, 50Plus, LokaalBrabant en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 490 KB
 16. 73. Motie M8 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Circulaire economie, ingediend door GroenLinks. (VERWORPEN) 429 KB
 17. 74. Motie M9 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie uitvoeringsagenda energietransitie, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. (AANGEHOUDEN) 581 KB
 18. 75. Motie M10 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Kleinschalige windenergie, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. (AANGEHOUDEN) 558 KB
 19. 76. Motie M11 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie knooppunt Hooiploder, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 601 KB
 20. 77. Motie M12 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Stations en tunnels onder spoor, ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 496 KB
 21. 78. Motie M13 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie gebruik lopend gezondheidsonderzoek, ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN) 521 KB
 22. 79. Motie M14 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Lege milieuvergunningen intrekken, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 418 KB
 23. 80. Motie M15 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie help boeren met omschakelen, ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (AANGEHOUDEN) 463 KB
 24. 81. Motie M16 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Intrekking aanwijzing afschot katten, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV. (AANGENOMEN) 603 KB Ga naar het dossier
 25. 82. Motie M17 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Energie-neutrale woningen, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 445 KB
 26. 83. Motie M18 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Energie- en Breedbandfonds, ingediend door GroenLinks (INGETROKKEN) 441 KB
 27. 84 Motie M19 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Motie levensloopbestendige woningen, ingediend door GroenLinks en CDA (AANGEHOUDEN) 1,1 MB
 28. 85. Motie M20 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Urgente oplossing voor verkeersknelpunten regio Eindhoven, ingediend door CDA. (VERWORPEN) 438 KB
 29. 86. Motie M21 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Geen provinciaal asielbeleid in Brabant, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 462 KB

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 18 september 2015