1 Aangepast Programma Statendag 2 oktober 2015.

4.A Verzoek van Gedeputeerde Van der Maat aan de Procedurevergadering van 21 september 2015 tot het organiseren van een informatiebijeenkomst Bereikbaarheidsopgave van de A58, A67, A2 Zuid en Zuidoost-Brabant.

6.1 Vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2015

6.2.1 Vraag Provinciale Staten 2 oktober 2015 `afwezigheid gedeputeerde Van den Hout bij COVM`, ingediend door de PVV.

6.2.2 Vraag Provinciale Staten 2 oktober 2015 `Functioneren Gedeputeerde Van den Hout als voorzitter van de COVM in Gilze-Rijen` , ingediend door Lokaal Brabant.

6.2.3 Vraag Provinciale Staten 2 oktober 2015 `informatie over huisvesting asielzoekers` , ingediend door CDA.

6.4.1 Statenvoorstel 67/15 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2015.

6.4.2 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019.

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019. 54 KB
 2. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Duurzaamheidsbeleid: Knettergek en peperduur, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 980 KB
 3. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Arbeidsmarktbeleid, ingediend door 50Plus en CDA. (VERWORPEN) 529 KB
 4. 42. Amendement A3 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Natuurgeld naar natuur, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 475 KB
 5. 44. Amendement A5 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Aangepaste ijkpunten voor de investeringsstrategie, ingediend door CDA, 50Plus, PVV, LokaalBrabant en GroenLinks. (VERWORPEN) 474 KB
 6. 70. Motie M5 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Veilige wegen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 413 KB
 7. 71. Motie M6 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: aandacht voor Rijksinfrastructuur, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 484 KB
 8. 72. Motie M7 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Brabant heeft seniorenbeleid nodig, ingediend door CDA, 50Plus, LokaalBrabant en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 490 KB
 9. 73. Motie M8 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Circulaire economie, ingediend door GroenLinks. (VERWORPEN) 429 KB
 10. 75. Motie M10 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Kleinschalige windenergie, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. (AANGEHOUDEN) 558 KB
 11. 76. Motie M11 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie knooppunt Hooiploder, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP (INGETROKKEN) 601 KB
 12. 76a. Motie M11a Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie knooppunt Hooiploder, ingediend door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. (VERWORPEN) 78 KB
 13. 78. Motie M13 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie gebruik lopend gezondheidsonderzoek, ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN) 521 KB
 14. 80. Motie M15 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: motie help boeren met omschakelen, ingediend door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. (AANGEHOUDEN) 463 KB
 15. 81. Motie M16 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Intrekking aanwijzing afschot katten, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV. (AANGENOMEN) 603 KB Ga naar het dossier
 16. 85. Motie M20 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Urgente oplossing voor verkeersknelpunten regio Eindhoven, ingediend door CDA. (VERWORPEN) 438 KB
 17. 86. Motie M21 Provinciale Staten 18 september 2015 Statenvoorstel 59/15: Geen provinciaal asielbeleid in Brabant, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 462 KB
 18. Vastgesteld besluit 59/15 Uitwerking bestuursakkoord 2015-2019. 53 KB

6.5.2 Statenvoorstel 48/15 Verstrekken hybride lening aan de BNG Bank.

6.5.3 Statenvoorstel 55/15 Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

6.5.4 Statenvoorstel 44/15 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 4.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 2 oktober 2015