01 Aangepast programma Statendag 20 november 2015.

02 Platform Planning & Control, Statendag 20 november 2015.

03 Insprekers, Statendag 20 november 2015.

04 Thema Natuur en Milieu, Statendag 20 november 2015.

Bijlagen

 1. Thema Natuur en Milieu, Statendag 20 november 2015. 37 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 63 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 78/15 : Instellingsbesluit Reserve Provinciaal Milieu- en Waterplan 45 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 78/15 : Plantekst PMWP 1,1 MB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 2a Statenvoorstel 78/15 : Kaart 1 gezondheid 4,1 MB Ga naar het dossier
 6. 05. Bijlage 2b Statenvoorstel 78/15 : Kaart 2 gezondheid 647 KB Ga naar het dossier
 7. 06. Bijlage 2c Statenvoorstel 78/15 : Kaart 3 veiligheid en Groene groei 2,4 MB Ga naar het dossier
 8. 07. Bijlage 2d Statenvoorstel 78/15 : PMWP in vogelvlucht 1,1 MB Ga naar het dossier
 9. 08. Bijlage 3 Statenvoorstel 78/15 : 3. Plan-MER . 527 KB Ga naar het dossier
 10. 09. Bijlage 4 Statenvoorstel 78/15 : Aanvulling op de plan-MER 458 KB Ga naar het dossier
 11. 10. Bijlage 5 Statenvoorstel 78/15 : Nota van Inspraak en Wijziging 688 KB Ga naar het dossier
 12. 11. Bijlage 6 Statenvoorstel 78/15 : Definitief advies commissie voor de m.e.r. 527 KB Ga naar het dossier
 13. 12. Bijlage 7 Statenvoorstel 78/15 : Persbericht commissie voor de m.e.r. 56 KB Ga naar het dossier
 14. 13. Erratum Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 64 KB Ga naar het dossier
 15. Statenvoorstel 78/15 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP). 299 KB Ga naar het dossier

05 Thema Ruimte, Statendag 20 november 2015.

06 Thema Economie en Internationalisering, Statendag 20 november 2015.

07 Thema Landbouw, Statendag 20 november 2015.

09 Speech jongeren Hope XXL, Statendag 20 november 2015.

10.1 Vergadering Provinciale Staten 20 november 2015.

10.4.1 Statenvoorstel 79/15 Notulen PS-vergadering 2 oktober 2015.

10.4.2 Statenvoorstel 68/15 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) Uitbreiding provinciale participatie.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 68/15 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) Uitbreiding provinciale participatie. 115 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/15 Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) Uitbreiding provinciale participatie 53 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 68/15 : Samenvatting Business case ORR 114 KB Ga naar het dossier
 4. 40. Amendement A7 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 68/15 geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken m.b.t. voornemen van GS tot het verstrekken van een borgstelling van maximaal € 50 miljoen t.b.v van vreemd vermogen financiering aan de ORR en hiertoe de begroting te wijzigen, ingediend door CDA (VERWORPEN) 118 KB
 5. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 68/ Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR). Uitbreiding provinciale participatie 52 KB Ga naar het dossier

10.4.3 Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015. 63 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 63/15 Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015. 134 KB
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 63/15: Toelichting op het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2015. 52 KB
 4. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Artikel 7, lid 5, als volgt te wijzigen: Het presidium komt ten minste eenmaal per kwartaal bijeen, en voorts wanneer de voorzitter of twee van de leden dit nodig achten ingediend door Statenfractie SP. (AANGENOMEN) 303 KB
 5. 41. Amendement A2 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over de publicatie van stukken ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 55 KB
 6. 42. Amendement A3 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over inspreekrecht ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 35 KB
 7. 43. Amendement A4 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over initiatiefvoorstel ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 51 KB
 8. 45. Amendement A5 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15 over inwerkingtreding, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 26 KB
 9. 45. Amendement A6 Provinciale Staten 20 november 2015: Statenvoorstel 63/15: Amendement over indienen actuele moties en mondelinge vragen ingediend door Statenfractie PVV. (VERWORPEN) 39 KB

11 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 20 november 2015