001 09.45 UUR - Statendag 1 april 2016.

005 13.45 - 14.45 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIËN - 1 APRIL 2016

006 13.45 - 15.15 UUR THEMA ENERGIE - 1 APRIL 2016

008.1 Vergadering Provinciale Staten 1 april 2016

008.2.1 Vraag Provinciale Staten 1 april 2016, Overvallen op buschauffeurs ingediend door PVV.

008.2.2 Vraag Provinciale Staten 1 april 2016, Jeroen Bosch tentoonstelling ingediend door CDA.

008.6.1 Statenvoorstel 02/16 Notulen Provinciale Staten 4 december 2015.

008.6.2 Statenvoorstel 03/16 Notulen Provinciale Staten 18 december 2015.

008.6.3 Statenvoorstel 20/16 Notulen Provinciale Staten 22 januari 2016.

008.7.1 Begrotingswijziging 08/16 bevoegdheidsoverdracht Brzo-inrichtingen aan provincie.

008.7.2 Statenvoorstel 04/16 Verantwoording fractiebudgetten fracties OSN en Kerkhoff.

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 1 april 2016