001 Statendag 15 april 2016.

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS EN TECHNISCH VRAGENUUR - 15 APRIL 2016

004.1 Vergadering Provinciale Staten 15 april 2016.

004.4.1 Statenvoorstel 25/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 15 april 2016

004.4.2 Statenvoorstel 26/16 Notulen Provinciale Staten 26 februari 2016.

004.4.3 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 08/16 bevoegdheidsoverdracht Brzo-inrichtingen aan provincie.

004.4.4 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 04/16 Verantwoording fractiebudgetten fracties OSN en Kerkhoff.

004.5.1 Statenvoorstel 14/16 Perspectiefnota 2016: Werken aan beweging in Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 14/16 Perspectiefnota 2016: Werken aan beweging in Brabant. 223 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 14/16 Perspectiefnota 2016: Werken aan beweging in Brabant. 72 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 14/16: Financieel kader met toelichting op het begrotingssaldo. 92 KB Ga naar het dossier
 4. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 14/16: Overzicht besteding middelen Bestuursakkoord. 51 KB Ga naar het dossier
 5. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 14/16: Doorkijk naar komende evaluaties en beleidskader. 42 KB Ga naar het dossier
 6. 040. Amendement A1 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Toekomstperspectief Varkenshouderij ingediend door CDA. (VERWORPEN) 121 KB
 7. 041. Amendement A2 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Gezondheid in VTH, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks. (INGETROKKEN) 72 KB
 8. 070. Motie M1 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Miljarden voor wegen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 43 KB
 9. 071. Motie M2 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Plus-aanbesteding N65, ingediend door PVV. (AANGENOMEN) 57 KB Ga naar het dossier
 10. 072. Motie M3 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Continuering Taskforce Zeeland-Brabant, ingediend door de VVD. (INGETROKKEN) 63 KB
 11. 072a. Motie M3a Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Continuering Taskforce Zeeland-Brabant, ingediend door VVD, CDA, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP, 50PLUS en Lokaal Brabant. (UNANIEM AANGENOMEN) 152 KB Ga naar het dossier
 12. 073. Motie M4 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Maatwerkorganisatie, ingediend door VVD. (AANGEHOUDEN) 51 KB
 13. 074. Motie M5 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Betrek Brabanders bij begroting, ingediend door D66. (INGETROKKEN) 66 KB
 14. 075. Motie M6 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Brabant Opsporing Verzocht, ingediend door CDA. (INGETROKKEN) 84 KB
 15. 076. Motie M7 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Werk aan de (s)Winkel, ingediend door CDA. (AANGENOMEN) 81 KB Ga naar het dossier
 16. 077. Motie M8 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant (LED/zon bij sportclubs), ingediend door CDA. (INGETROKKEN) 88 KB
 17. 077a. Motie M8a Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant (LED/zon bij sportclubs), ingediend door CDA en VVD. (INGETROKKEN) 79 KB
 18. 077b. Motie M8b Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Samen aan de bal voor een duurzaam sportief Brabant (LED/zon bij sportclubs), ingediend door CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP. (AANGEHOUDEN) 108 KB
 19. 078. Motie M9 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Overgang ov-kaart voort scholieren, ingediend door CDA. (AANGEHOUDEN) 88 KB
 20. 079. Motie M10 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Evaluatie intrekken akkerdistelverordening, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 44 KB
 21. 080. Motie M11 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Leegstand aanpak versnellen, ingediend door CDA. (INGETROKKEN) 75 KB
 22. 080a. Motie M11a Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Leegstand aanpak versnellen, ingediend door CDA. (VERWORPEN) 94 KB
 23. 081. Motie M12 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Bestuursopdracht Arbeidsmarktbeleid, ingediend door CDA. (AANGEHOUDEN) 89 KB
 24. 082. Motie M13 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Stop de stalbranden, ingediend door PVV en Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 58 KB
 25. 083. Motie M14 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: De Nederlandse vlag, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 37 KB
 26. 084. Motie M15 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Inspanningsverplichting Huisvesting Veteranen Vught, ingediend door PVV en Lokaal Brabant. (AANGEHOUDEN) 78 KB
 27. 085. Motie M16 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16:Geurloze slibtransporten, ingediend door PVV. (AANGEHOUDEN) 43 KB
 28. 086. Motie M17 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Geef de burgers hun Essentgeld terug, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 67 KB
 29. 087. Motie M18 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Geef de burgers hun zeggenschap terug, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 50 KB
 30. 088. Motie M19 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: De mogelijkheid cash betalen in de bus moet blijven bestaan, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 53 KB
 31. 089. Motie M20 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Beveiligingsbeelden OV sneller delen, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 47 KB
 32. 090. Motie M21 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Meer toezichthouders in het openbaar vervoer, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 44 KB
 33. 091. Motie M22 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Stop klimaatargument, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 52 KB
 34. 092 Motie M23 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Voldoende artsen voor gezondheidsonderzoek?, ingediend door PvdA, GroenLinks, D66, Lokaal Brabant, SP en Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN) 684 KB Ga naar het dossier
 35. 093. Motie M24 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Onderzoek OV-verbinding Breda - Utrecht, ingediend door PvdA, D66, VVD, SP, ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant. (AANGENOMEN) 700 KB Ga naar het dossier
 36. 094. Motie M25 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Brabantwet, nu, ingediend door PvdA en SP. (INGETROKKEN) 654 KB
 37. 094a. Motie M25a Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Brabantwet, nu, ingediend door PvdA, SP, VVD en D66. (AANGENOMEN) 87 KB Ga naar het dossier
 38. 095. Motie M26 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Behandelend de Perspectiefnota 2016, ingediend door PvdA en ChristenUnie-SGP. (AANGEHOUDEN) 823 KB
 39. 096. Motie M27 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Stop de stalbranden, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en PVV. (INGETROKKEN) 70 KB
 40. 097. Motie M28 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Brabanders betrekken bij geothermie, ingediend door GroenLinks. (INGETROKKEN) 452 KB
 41. 098. Motie M29 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Klimaatbegroting, ingediend door GroenLinks. (AANGEHOUDEN) 442 KB
 42. 099. Motie M30 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Onderzoek Biologische Landbouw, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (AANGEHOUDEN) 596 KB
 43. 100. Motie M31 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Werkgelegenheid in de Landbouw, ingediend door GroenLinks. (AANGEHOUDEN) 450 KB
 44. 101. Motie M32 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16:Extra Junior Onderzoeker Zuidelijke Rekenkamer, ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant. (AANGEHOUDEN) 786 KB
 45. 102. Motie M33 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Automotive & Cycling Campus Helmond, ingediend door GroenLinks. (VERWORPEN) 620 KB
 46. 103. Motie M34 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Blijverslening voor Brabant, ingediend door GroenLinks en CDA. (AANGENOMEN) 490 KB Ga naar het dossier
 47. 104. Motie M35 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Meet de veestapel, ingediend door Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 38 KB
 48. 105. Motie M36 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Sloop de crisis, ingediend door Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 48 KB
 49. 106. Motie M37 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Leegstandsbeleid niet voor asielhuisvesting, ingediend door PVV. (VERWORPEN) 32 KB
 50. 107. Motie M38 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Openbaar Vervoer in Kleine Kernen, ingediend door Lokaal Brabant en CDA. (AANGEHOUDEN) 95 KB
 51. 108. Motie M39 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Ondersteuning veerdiensten Brabant, ingediend door ChristenUnie-SGP. (AANGEHOUDEN) 56 KB
 52. 109. Motie M40 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Benutten sociaal bosbeheer, ingediend door ChristenUnie-SGP. (AANGEHOUDEN) 54 KB
 53. 110. Motie M41 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Het nemen van een regierol door de Provincie bij het afstemmen van een gevarieerd winkelaanbod bij ontwikkeling van de diverse winkelgebieden, Stadscentra en Dorpsharten, ingediend door Lokaal Brabant. (AANGEHOUDEN) 56 KB
 54. 111. Motie M42 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: `handen op elkaar voor sociale veerkracht`, ingediend door CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, 50Pus en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 112 KB
 55. 112. Motie M43 Provinciale Staten 15 april 2016 Statenvoorstel 14/16: Regenboogvlag, ingediend door D66. (AANGENOMEN) 41 KB Ga naar het dossier
 56. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 14/16 Perspectiefnota 2016: Werken aan beweging in Brabant. 64 KB Ga naar het dossier

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 15 april 2016