001 Aangepaste Statendag 10 juni 2016.

002 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS 10 JUNI 2016.

003 10.00 - 11.00 UUR STATENWERKGROEP OMGEVINGSVISIE 10 JUNI 2016.

004 10.00 - 11.00 UUR PLATFORM PLANNING EN CONTROL 10 JUNI 2016.

005 10.00 - 11.00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 10 JUNI 2016.

006 13.00 - 14.00 UUR THEMA LANDBOUW 10 JUNI 2016.

Bijlagen

 1. 13.00 - 14.00 UUR THEMA LANDBOUW 10 JUNI 2016. 36 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Resultaten zorgvuldige dialoog Verordening Ruimte 2014: Notitie: De Bedrijfsdialoog in de veehouderij. 271 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenmededeling Transitie zorgvuldige veehouderij: plan van aanpak voor slimmer en efficiënter toezicht: Slimmer en efficiënter toezicht op de veehouderij. (Plan van aanpak ter ondersteuning van de transitie naar een zorgvuldige veehouderij). 71 KB
 4. Statenmededeling Overzicht acties om gemeenten te stimuleren om hun rol in het transitieproces zorgvuldige veehouderij op te nemen. 84 KB
 5. Statenmededeling Resultaten zorgvuldige dialoog Verordening Ruimte 2014. 57 KB Ga naar het dossier
 6. Statenmededeling Transitie zorgvuldige veehouderij: plan van aanpak voor slimmer en efficiënter toezicht. 78 KB

007 11.00 - 12.30 UUR THEMA MOBILITEIT 10 JUNI 2016.

008 13.00 - 14.00 UUR THEMA LANDBOUW 10 JUNI 2016.

009.1 Vergadering Provinciale Staten 10 juni 2016.

009.3.1 Actuele Motie Provinciale Staten 10 juni 2016 `Goederenvervoer Noord Zuid Trace Moerdijk richting Roosendaal`, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, VVD, PvdA, D66, SP, PVV en 50PLUS. (UNANIEM AANGENOMEN).

009.4.1 Statenvoorstel 51/16 Notulen Provinciale Staten 1 april 2016.

009.4.2 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 16/16 Uitvoeringsprogramma naar een veerkrachtige arbeidsmarkt 2016-2019.

009.4.3 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 24/16 Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2016-2020.

009.4.4 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 31/16 Aandeelhouderschap NV Monumentenfonds Brabant.

009.5.1 Statenvoorstel 12/16 Tweede wijzigingsverordening Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.

009.6.1 Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 302 KB Ga naar het dossier
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 64 KB Ga naar het dossier
 3. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 34/16: Governance Bereikbaarheid Zuid-Nederland. 2 MB Ga naar het dossier
 4. 70. Motie M1 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Volwaardige 3e rijstrook Tilburg-Breda, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 326 KB
 5. 71. Motie M2 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 43 KB
 6. 72. Motie M3 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Veghel zonder Zijtaart, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 87 KB
 7. 73. Motie M4 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Toeritdosering, ingediend door de PVV. (AANGENOMEN) 29 KB Ga naar het dossier
 8. 74. Motie M5 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Innovatieve spitsstrook ook op A67 Veldhoven, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 37 KB
 9. 75. Motie M6 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: N279 4 baans, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 33 KB
 10. 76. Motie M7 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Geen omleiding Dierdonk, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 34 KB
 11. 77. Motie M9 Provinciale Staten 10 juni 2016 Statenvoorstel 34/16: Reservering 20 miljoen, zoals opgenomen in bidbook `Bereikbaarheid Zuid-Nederland, samen , slim robuust`, voor verbreding A58 , ingediend door de VVD, PvdA, D66, SP, en 50PLUS. (AANGENOMEN) 120 KB Ga naar het dossier
 12. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 34/16 Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland inclusief de governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds. 63 KB Ga naar het dossier

009.6.2 Statenvoorstel 33/16 Benoeming Griffier van Provinciale Staten van Noord-Brabant m.i.v. 10 juni 2016.

10 Vastgestelde notulen 75/16 PS vergadering Provinciale Staten 23 september 2016