1 Statendag 9 september 2016

2 9.30 - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE 9 SEPTEMBER 2016

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 60 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 68 KB
 3. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6 52 KB
 4. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 68/16 Deelname in de Schoonmaak Cooperatie - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen 58 KB
 5. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 50 KB
 6. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant Toelichting 129 KB
 7. 9.30 - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE 9 SEPTEMBER 2016 37 KB
 8. Begrotingswijziging 62/16 Starttranche Uitvoeringsprogramma Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten. 79 KB
 9. Statenvoorstel 64/16 Verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Noord-Brabant 94 KB
 10. Statenvoorstel 66/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, kaartaanpassingen 6 75 KB
 11. Statenvoorstel 68/16 Deelname in de Schoonmaak Cooperatie - Uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen 91 KB

3 09.30 - 10.00 UUR INSPREKERS 9 SEPTEMBER 2016

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 50 KB
 2. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Regels. 231 KB
 3. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting 18,4 MB
 4. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Noord. 6,4 MB
 5. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Zuid. 9,5 MB
 6. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 25 Verantwoording reparatie naar aanleiding van Tussenuitspraak. 10,5 MB
 7. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 47/16 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 27 Tussenuitspraak. 4,1 MB
 8. 09.30 - 10.00 UUR MOGELIJKHEID TOT INSPREKEN. 41 KB
 9. Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 83 KB

4 10.00 - 12.00 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

5 10.00 - 11.00 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN 9 SEPTEMBER 2016

6 12.10- 13.10 UUR PLATFORM INTEGRITEIT 9 SEPTEMBER 2016

7 12.10 - 13.10 UUR THEMA RUIMTE 9 SEPTEMBER 2016

8 12.10- 13.10 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

9 13.40- 14.40 UUR THEMA RUIMTE 9 SEPTEMBER 2016

10 13.40- 14.40 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 9 SEPTEMBER 2016

11.1 Vergadering Provinciale Staten 9 september 2016

11.4 Vragenhalfuur

Bijlagen

11.4.1 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake Status maatregelen ten behoeve van Noodweer met ijsbombardement, ingediend door de VVD

11.4.2 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake tegemoetkomen van regio Zuid-Oost naar aanleiding van hagelstorm 23 juni 2016 en financiering voor vervanging vernietigde asbestdaken en kassen, ingediend door het CDA

11.4.3 Vraag Provinciale Staten 9 september 2016 PS-vergadering inzake huisvesting Veteranen Vught na verlaten van Isabellakazerne per 31 december 2016, ingediend door de PVV en Lokaal Brabant

11.5 Actuele moties

Bijlagen

11.6 Statenvoorstel 71/16 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 9 september 2016.

11.7.1 Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 50 KB Ga naar het dossier
 2. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Regels. 231 KB Ga naar het dossier
 3. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting 18,4 MB Ga naar het dossier
 4. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Noord. 6,4 MB Ga naar het dossier
 5. 05. Bijlage 4 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Verbeelding Blad Zuid. 9,5 MB Ga naar het dossier
 6. 06. Bijlage 5 Statenvoorstel 47/16 : Bijlage Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 25 Verantwoording reparatie naar aanleiding van Tussenuitspraak. 10,5 MB Ga naar het dossier
 7. 07. Bijlage 6 Statenvoorstel 47/16 : Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting - Bijlage 27 Tussenuitspraak. 4,1 MB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 1 bij Nota van Wijziging Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - invulling compensatieverplichting - verheldering compensatieverplichting 4,8 MB Ga naar het dossier
 9. Nota van Wijziging Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - invulling compensatieverplichting 58 KB Ga naar het dossier
 10. Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 83 KB Ga naar het dossier
 11. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 47/16 Verantwoording tussenuitspraak RvS inzake PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. 312 KB Ga naar het dossier

11.7.2 Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant. 55 KB
 2. 02. Bijlage 1 Statenvoorstel 56/16: Aanbiedingsbrief Onderzoek Externe inhuur provincie Noord-Brabant 1,3 MB
 3. 03. Bijlage 2 Statenvoorstel 56/16: Bestuurlijk rapport Externe inhuur provincie Noord-Brabant. 2,5 MB
 4. 04. Bijlage 3 Statenvoorstel 56/16: Rapport van bevindingen Externe inhuur provincie Noord-Brabant. 6,5 MB
 5. 40. Amendement A1 Provinciale Staten 9 september 2016 Statenvoorstel 56/16: opdrachten meegeven aan GS, ingediend door de PVV (AANGEHOUDEN) 89 KB
 6. 70. Motie M1 Provinciale Staten 9 september 2016 Statenvoorstel 56/16: Breng de organisatiekosten goed in kaart, ingediend door de PVV Noord-Brabant (AANGEHOUDEN). 256 KB
 7. Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant. 67 KB
 8. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 56/16 Onderzoek Zuidelijke Rekenkamer Externe inhuur provincie Noord-Brabant. 264 KB

11.7.3 Statenvoorstel 10/16 Derde wijzigingsverordening Verordening treasury Noord-Brabant.

11.8.1 Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP)

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP). 56 KB Ga naar het dossier
 2. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 53/16 : Wijziging van de begroting. 46 KB Ga naar het dossier
 3. 70. Motie M2 Provinciale Staten 9 september 2016 Statenvoorstel 53/16: Appel aan het rijk voor meer ambitie op de waterkwaliteit, ingediend door VVD, D66, PvdA, SP en GroenLinks (AANGENOMEN) 145 KB Ga naar het dossier
 4. Begrotingswijziging 53/16 Begrotingswijziging Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) 97 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 1 Nota van Wijziging begrotingswijziging 53/16 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) - Wijziging van de begroting 2016 en verder 34 KB Ga naar het dossier
 6. Nota van Wijziging begrotingswijziging 53/16 Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) 55 KB Ga naar het dossier

11.8.2 Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda

Bijlagen

 1. 01. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda 55 KB
 2. 02. Bijlage 1 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag OPZuid 2015 9 MB
 3. 03. Bijlage 2 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag POP3 2015 926 KB
 4. 04. Bijlage 3 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag Interreg Vlaanderen-Nederland 2015 344 KB
 5. 05. Bijlage 4 Begrotingswijziging 63/16 : Jaarverslag Interreg Duitsland-Nederland 2015 17,3 MB
 6. 06. Bijlage 5 Begrotingswijziging 63/16 : IJkpunten Essent investeringsagenda i.r.t. Statenvoorstel begrotingswijziging Europese Programma’s 93 KB
 7. 07. Bijlage 6 Begrotingswijziging 63/16 : Mutatie formulier begrotingswijziging Europese Programma’s documentnummer 4011080 448 KB
 8. Begrotingswijziging 63/16 Cofinanciering Europese Programma’s derde tranche investeringsagenda. 92 KB

11.8.3 Begrotingswijziging 59/16 Uitvoeringsprogramma Fiets in de Versnelling 2016-2020.

12 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 9 september 2016

Bijlagen