1 Statendag 11 november 2016

2 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 11 NOVEMBER 2016

Bijlagen

 1. 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE - INSPREKERS 11 NOVEMBER 2016 32 KB
 2. Bijlage 1 Statenvoorstel 70/16: Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016 8,3 MB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 84/16: Brabantse Aanpak Leegstand 2017-2020 34 MB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 70/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016: Nota van Inspraak en wijzigingen. 147 KB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 84/16: Wijziging begroting bij statenvoorstel 35 KB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 70/16: 3. Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte 2014 zoals die luidt nadat de wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016 is vastgesteld (wijzigingen zijn met gele markering aangegeven) 31,1 MB
 7. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 70/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016. 44 KB
 8. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 84/16 Brabantse Aanpak Leegstand 54 KB
 9. Statenvoorstel 70/16 Wijziging Verordening ruimte 2014, veegronde 2016. 77 KB
 10. Statenvoorstel 84/16 Brabantse Aanpak Leegstand 117 KB

3 Vergadering Provinciale Staten 11 november 2016

Bijlagen

3.1 Vaststellen agenda

3.2 VRAGENHALFUUR

Bijlagen

3.2.1 Vraag Provinciale Staten 11 november 2016 Nederlandse weidevogelbescherming, ingediend door GroenLinks.

3.3 ACTUELE MOTIES

Bijlagen

3.4 STEMMING

Bijlagen

3.4.1 Statenvoorstel 87/16 Notulen Provinciale Staten 9 september 2016.

3.5 BESPREEKSTUKKEN (inclusief stemming)

Bijlagen

3.5.1 Statenvoorstel 89/16 Burgerinitiatief `Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht`

Bijlagen

 1. Bijlage 1 Statenvoorstel 89/16 : Het burgerinitiatief ‘Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht’ van 21 oktober 2016 13,4 MB Ga naar het dossier
 2. Bijlage 2a Statenvoorstel 89/16 : Advies Element Advocaten d.d. 7 maart 2016 5,7 MB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 2b Statenvoorstel 89/16 : Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 20 mei 2016 2,7 MB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2c Statenvoorstel 89/16 : Advies Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn d.d. 28 juni 2016 9,5 MB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 2d Statenvoorstel 89/16 : Advies NautaDutilh d.d. 22 september 2016 21,1 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2e Statenvoorstel 89/16 : Brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 7 oktober 2016 3,6 MB Ga naar het dossier
 7. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 89/16 Burgerinitiatief `Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht`. 39 KB Ga naar het dossier
 8. Statenvoorstel 89/16 Burgerinitiatief `Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht` 143 KB Ga naar het dossier
 9. Vastgesteld besluit Statenvoorstel 89/16 Burgerinitiatief `Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de hobbyjacht` 439 KB Ga naar het dossier

3.5.2 Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 3,8 MB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 394 KB Ga naar het dossier
 3. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 42 KB Ga naar het dossier
 4. Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 51 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 80/16: Begroting 2017 132 MB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 80/16: Bijlagenboek bij de Begroting 2017 (deel D) 24,3 MB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 80/16: Uitvoeringsinformatie 2017 160 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 4 Statenvoorstel 80/16: bijlage financiële afwegingsladder 46 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 5 Statenvoorstel 80/16: 2e voortgangsrapportage ontwikkelbedrijf 2016 3,9 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 6 Statenvoorstel 80/16: Onderzoeks- en Adviesagenda 2017 87 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 7 Statenvoorstel 80/16: Voortgang programma Beter Benutten 66 KB Ga naar het dossier
 12. Amendement A1 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: structurele afdekking VTH, ingediend door VVD (INGETROKKEN) A1a (INGETROKKEN) A1b (AANGENOMEN) 131 KB
 13. Amendement A1a Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Structurele afdekking VTH, ingediend door VVD, D66 en PvdA (INGETROKKEN) A1b (AANGENOMEN) 133 KB
 14. Amendement A1b Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Structurele afdekking VTH, ingediend door VVD, D66 en PvdA.(AANGENOMEN) 730 KB Ga naar het dossier
 15. Amendement A2 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Overgangsperiode Brabantse Netwerken , ingediend door CDA, GroenLinks en Lokaal Brabant( VERWORPEN) 157 KB
 16. Amendement A3 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Transitiekosten Vrijwillige Netwerkorganisaties, ingediend door SP, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant, D66 en ChristenUnie-SGP (AANGENOMEN) 125 KB Ga naar het dossier
 17. Amendement A4 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Agenda Zuidelijke Rekenkamer 2017-2022, ingediend door D66, CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, PvdA en GroenLinks (INGETROKKEN) 148 KB
 18. Amendement A4a Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Agenda Zuidelijke Rekenkamer 2017-2022, ingediend door D66, CDA, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant, PvdA en GroenLinks (AANGENOMEN) 199 KB Ga naar het dossier
 19. Amendement A5 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Brabant, ingediend door PvdA, SP, CDA, Lokaal Brabant, ChristenUnie-SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en GroenLinks (AANGENOMEN ) 137 KB Ga naar het dossier
 20. Amendement A6 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: voldoende middelen voor de culturele basisinfrastructuur, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 102 KB
 21. Amendement A7 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: werken aan een circulaire economie, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 94 KB
 22. Amendement A8 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: vergunningsverlening, toezicht en handhaving op peil, ingediend door GroenLinks, Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP (INGETROKKEN) 187 KB
 23. Amendement A9 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Verlengen van exploitatiesubsidie voor veerdienst Riveer tot en met 31 december 2017, ingediend door Lokaal Brabant, CDA, Partij voor de Dieren, PVV en GroenLinks (INGETROKKEN) 208 KB
 24. Amendement A10 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Fauna opvang Brabant is OK, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en Lokaal Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 174 KB Ga naar het dossier
 25. Motie M1 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Kwaliteitscriteria VTH, ingediend VVD (AANGENOMEN) 145 KB Ga naar het dossier
 26. Motie M2 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Sociale Veerkracht, ingediend door CDA, GroenLinks en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 117 KB
 27. Motie M3 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Voortzetten programma dementievriendelijke gemeenten, ingediend door CDA, Lokaal Brabant, GroenLinks en Partij voor de Dieren (INGETROKKEN) 130 KB
 28. Motie M4 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Onderzoek terughalen Maakindustrie, ingediend door CDA ((AANGEHOUDEN) 104 KB
 29. Motie M5 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Gezondheid in provinciaal beleid, ingediend door SP, PvdA, D66 en VVD (AANGENOMEN) 70 KB Ga naar het dossier
 30. Motie M6 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Stimulering energieweiden op bedrijventerreinen, ingediend door SP (INGETROKKEN) 100 KB
 31. Motie M7 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Onderzoek naar nog stiller asfalt, ingediend door SP (INGETROKKEN) 91 KB
 32. Motie M8 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Veerdiensten Noord-Brabant, ingediend door SP, VVD, ChristenUnie-SGP, CDA, PvdA en Lokaal Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 72 KB Ga naar het dossier
 33. Motie M9 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Brabant Koploper proefdiervrij onderzoek ingediend door PVV Noord-Brabant, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant, GroenLinks en 50Plus (VERWORPEN) 141 KB
 34. Motie M10 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Stop de islamisering van Brabant ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 110 KB
 35. Motie M11 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Niet meer refereren aan motie Brabant neemt haar verantwoordelijkheid ingediend door PVV Noord-Brabant. (VERWORPEN) 76 KB
 36. Motie M12 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Inhaalverbod vrachtwagens ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 66 KB
 37. Motie M13 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Onderzoek Ring Eindhoven - Helmond ingediend door PVV Noord-Brabant. (VERWORPEN) 89 KB
 38. Motie M14 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Aansluitmogelijkheden Noord-Oostcorridor op N279 ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 55 KB
 39. Motie M15 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Realistische maximumsnelheid ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 99 KB
 40. Motie M16 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Veilige zebrapaden ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 77 KB
 41. Motie M17 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Doorgaand vrachtverkeer uit de dorpen ingediend door PVV Noord-Brabant en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 79 KB
 42. Motie M18 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Besteding opcenten motorrijtuigenbelasting ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 75 KB
 43. Motie M19 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Energie- en klimaatmiddelen volledig naar wetenschap en innovatie ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 76 KB
 44. Motie M20 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Laat de Brabantse amateurkunstuitingen floreren ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 87 KB
 45. Motie M21 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Kostendekkingsgraad OV als indicator in P&C cyclus ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 61 KB
 46. Motie M22 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Ontmoedigen van uitbreiding en/of verplaatsing van nertsen- en andere pelsdierenfokkerijen in Noord-Brabant ingediend door PVV Noord-Brabant, Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 83 KB
 47. Motie M23 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Zet vaart achter toezicht en handhaving veehouderijen! ingediend door D66, PvdA, SP en GroenLinks (INGETROKKEN) 138 KB
 48. Motie M23a Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Zet vaart achter toezicht en handhaving veehouderijen!, ingediend door D66, PvdA, SP en GroenLinks (INGETROKKEN) 155 KB
 49. Motie M24 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Strategische agenda vrijetijdseconomie BrabantStad ingediend door D66 (VERWORPEN) 159 KB
 50. Motie M25 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Maatwerkbeleid ingediend door D66 (AANGENOMEN) 85 KB Ga naar het dossier
 51. Motie M26 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Focus op degelijk in plaats van duurzaam ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 75 KB
 52. Motie M27 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Toepassen van open data en open acces voor onderzoeksrapporten en onderzoeksdata gefinancierd met provinciale publieke middelen ingediend door PVV Noord-Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 62 KB Ga naar het dossier
 53. Motie M28 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Versnellen en verduurzamen woningbouwproductie! ingediend door PvdA en D66 (AANGENOMEN) 141 KB Ga naar het dossier
 54. Motie M29 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Cultuur honoreren bij positief advies ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) GEWIJZIGD IN 29a 155 KB
 55. Motie M29a Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Cultuur honoreren bij positief advies ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant.(VERWORPEN) 495 KB
 56. Motie M30 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Laat Brabantse Cultuur niet alleen afhangen van rijkssteun ingediend door GroenLinks, CDA en Lokaal Brabant (VERWORPEN) 123 KB
 57. Motie M31 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Onderzoek duurzaam economisch structuurbeleid ingediend door GroenLinks en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 94 KB
 58. Motie M32 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16:Living labs lokale energie-initiatieven ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP en Partij voor de Dieren (AANGEHOUDEN) 101 KB
 59. Motie M33 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Visievorming elektrische laadinfrastructuur ingediend door GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Partij voor de Dieren en Lokaal Brabant (AANGEHOUDEN) 129 KB
 60. Motie M34 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Gas uit de wijk ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 68 KB
 61. Motie M35 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Klimaatbegroting ingediend door GroenLinks (VERWORPEN) 68 KB
 62. Motie M36 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Onderzoek haalbaarheid differentiatie opcenten motorrijtuigenbelasting ingediend door GroenLinks (AANGEHOUDEN) 68 KB
 63. Motie M37 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: verruimen opruimvergoeding drugsafval voor particulieren, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks en Lokaal Brabant (INGETROKKEN) 135 KB
 64. Motie M37a Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Verruimen opruimvergoeding drugsafval voor particulieren, ingediend door ChristenUnie-SGP, CDA, GroenLinks en Lokaal Brabant (UNANIEM AANGENOMEN) 121 KB Ga naar het dossier
 65. Motie M38 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: aanpassing jonge landbouwersregeling, ingediend door ChristenUnie-SGP, PVV en CDA (INGETROKKEN) 138 KB
 66. Motie M39 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: gelijke kansen voor Brabantse starters, ingediend door Lokaal Brabant, CDA, GroenLinks en 50PLUS (INGETROKKEN) 114 KB
 67. Motie M40 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: verbreed Bestuurlijke Veerkracht met meer directe invloed van burger, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, D66, GroenLinks en 50PLUS (INGETROKKEN) 132 KB
 68. Motie M41 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: onderzoek verplaatsing Noord Zuid tracè, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks en 50PLUS (INGETROKKEN) 160 KB
 69. Motie M42 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Brabander beter betrekken bij bestuur, ingediend door Lokaal Brabant, Partij voor de Dieren, CDA, GroenLinks en 50PLUS (VERWORPEN) 137 KB
 70. Motie M43 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Biologische Landbouw op de kaart, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 72 KB
 71. Motie M44 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Meer pit in het plantaardige eiwit, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (VERWORPEN) 69 KB
 72. Motie M45 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Diervriendelijke alternatieven schadereductie ganzen, ingediend door Partij voor de Dieren, PvdA, D66, PVV, GroenLinks en Lokaal Brabant (AANGENOMEN) 131 KB Ga naar het dossier
 73. Motie M46 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: stofkam Cultuur, ingediend door Partij voor de Dieren (VERWORPEN) 84 KB
 74. Motie M47 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Groen Ontwikkelfonds Brabant ingediend door VVD (INGETROKKEN) 127 KB
 75. Motie M48 Provinciale Staten 11 november 2016 Statenvoorstel 80/16: Versnel de aankoop van natuur met een plan B ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks (INGETROKKEN) 131 KB
 76. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 51 KB Ga naar het dossier
 77. Vastgesteld besluit III Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 880 KB Ga naar het dossier
 78. Vastgestelde besluit II Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017 499 KB Ga naar het dossier

4 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 11 november 2016