1 Statendag 2 december 2016

2 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 2 december 2016

Bijlagen

 1. 09.30 UUR - 10.00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE EN INSPREKERS 2 DECEMBER 2016 34 KB
 2. Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 70 KB
 3. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 52 KB
 4. Bijlage 1 Begrotingswijziging 85/16 Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden - Wijziging begroting besluit Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Leefgebieden 25 KB
 5. Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen 100 KB
 6. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen 47 KB
 7. Bijlage 1 Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen - Evaluatie Verbonden Partijen 2016 November 2016 445 KB
 8. Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 81 KB
 9. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 44 KB
 10. Bijlage 1 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Toets op Financiele Kaders 1,7 MB
 11. Bijlage 2 Begrotingswijziging 98/16 Uitvoeringsprogramma innovatie Hightech Systemen en Materialen 2017-2020 - Wijziging begroting bij Statenvoorstel 114 KB
 12. Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 113 KB
 13. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 161 KB
 14. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 93/16 Vijfde wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012 en voorstel begrotingswijziging legestarieven 2017 46 KB
 15. Bijlage 1 Statenvoorstel 93/16 : Bijlage wijziging begroting bij Statenvoorstel 93/16 A 23 KB

3 10.00 UUR - 11.30 UUR THEMA RUIMTE 2 DECEMBER 2016

4 10.00 UUR - 12.15 UUR THEMA LANDBOUW 2 DECEMBER 2016

Bijlagen

 1. 10.00 UUR - 12.15UUR THEMA LANDBOUW 2 DECEMBER 2016 32 KB
 2. Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij 375 KB
 3. Bijlage 1 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Samenvatting verslag Dialoog nieuw Mestbeleid in Noord-Brabant 74 KB
 4. Bijlage 2 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Concept regels Verordening ruimte 2014 naar aanleiding van de dialoog Brabants mestbeleid 71 KB
 5. Bijlage 3 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Tussentijdse evaluatie BZV 16,4 MB
 6. Bijlage 4 Statenmededeling Versnelling transitie naar een duurzame veehouderij - Advies Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij BZV een transitie-instrument? van Brabantadvies 5,8 MB
 7. Voorstel aan Provinciale Staten van Gedeputeerden Spierings en Van den Hout voor samenhangende aanpak in dossiers: Brabants mestbeleid, Verordening Stikstof, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en urgentieteam en Uitkomsten Onderzoek Veehouderij en Gezondheid 48 KB Ga naar het dossier
 8. Reactie aan Provinciale Staten van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders over versnelling transitie naar duurzame veehouderij. 81 KB Ga naar het dossier

5 11.35 UUR - 12.35 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING 2 DECEMBER 2016

6 13.10 UUR - 14.40 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

7 13.10 UUR - 14.40 UUR THEMA RUIMTE 2 DECEMBER 2016

8 14.45 UUR - 15.45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

Bijlagen

 1. 14.45 UUR - 15.45 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016 32 KB
 2. Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) 59 KB
 3. Bijlage 1 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Jaarstukken Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2015 32,4 MB
 4. Bijlage 2 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Accountantsverklaring OMWB 4,5 MB
 5. Bijlage 3 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Vastgestelde jaarrekening 2015 ODZOB 29,7 MB
 6. Bijlage 4 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Accountantsverklaring ODZOB 2,2 MB
 7. Bijlage 5 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Vastgestelde jaarrekening 2015 ODBN 42,3 MB
 8. Bijlage 6 Statenmededeling vastgestelde jaarstukken 2015 Brabantse omgevingsdiensten (OMWB, ODBN en ODZOB) - Accountantsverklaring ODBN 7,2 MB

9 14.45 UUR - 15.45 UUR THEMA MOBILITEIT 2 DECEMBER 2016

10 15.50 UUR - 16.50 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU 2 DECEMBER 2016

11 15.50 UUR - 16.50 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 2 DECEMBER 2016

Bijlagen

 1. 15.50 UUR - 16.50 UUR PLATFORM PLANNING & CONTROL 2 DECEMBER 2016 30 KB
 2. Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 66 KB
 3. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 43 KB
 4. Bijlage 1 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 4e en laatste begrotingswijziging (slotwijziging 2016) 418 KB
 5. Bijlage 2 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - 1e begrotingswijziging 2017 425 KB
 6. Bijlage 3 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - toelichting op beide begrotingswijzigingen 4,9 MB
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2016 1,4 MB
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 96/16 Slotwijziging 2016 en 1e begrotingswijziging 2017 - totaaloverzicht begrotingssubsidies 2017 71 KB