1 Statendag 3 februari 2017

2 09:30 UUR - 10:00 UUR PLATFORM PLANNING EN CONTROL

Bijlagen

2.1 Implementatie methode Duisenberg

Bijlagen

3 09:30 UUR - 11:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

3.1 Strategie Enexis

4 10:05 UUR - 10:35 UUR THEMA BESTUUR EN FINANCIEN

Bijlagen

4.1 Reactie op toezichtbrief over begroting 2017

5 10:40 UUR - 11:10 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Tweede bestuursovereenkomst water

6 11:05 UUR - 12:05 UUR THEMA RUIMTE

Bijlagen

6.1 Besluit stuurgroep GOL - uit te werken varianten in de PIP's

7 11:15 UUR - 12:10 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

7.1 Evaluatie Urgentieteam

8 12:45 UUR - 13:15 UUR INSPREKERS

Bijlagen

8.1 12:45 UUR - 13:00 UUR Aanbieden door BMF van rapport `Volksgezondheid en veehouderij: alles op een rij`

Bijlagen

8.2 13:00 UUR - 13:15 UUR Platform Raamsdonk over Hooipolder Plusplan

Bijlagen

9 13:15 UUR Vergadering Provinciale Staten 3 februari 2017

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Begrotingswijziging 101/16 Besluit vervolgsteun Philharmonie Zuidnederland 2017-2020

9.3.2 Statenvoorstel 86/16 Evaluatie nota Samenwerkingsrelaties en Verbonden Partijen

9.3.3 Statenvoorstel 02/17 Hooipolder-Plusplan: beschikbaar stellen provinciale middelen

Bijlagen

  1. Statenvoorstel 02/17 Hooipolder Plusplan: beschikbaar stellen van provinciale middelen 70 KB
  2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 02/17 Hooipolder Plus-plan: beschikbaar stellen van provinciale middelen 46 KB
  3. Motie M1 Provinciale Staten 3 februari 2017 Statenvoorstel 2/17: Hooipolder Verkeerslichtenvrij, ingediend door VVD, D66, PvdA, SP en CDA (INGETROKKEN) 126 KB
  4. Motie M1a Provinciale Staten 3 februari 2017 Statenvoorstel 2/17: Hooipolder Verkeerslichtenvrij, ingediend door VVD, D66, PvdA, SP, CDA en PVV (AANGENOMEN) 165 KB
  5. Motie M2 Provinciale Staten 3 februari 2017 Statenvoorstel 2/17: Mogelijkheid open houden voor volledig ongelijkvloers knooppunt Hooipolder, ingediend door PVV (INGETROKKEN) 81 KB
  6. Vastgesteld besluit 02/17 Hooipolder-Plusplan: beschikbaar stellen provinciale middelen 46 KB

9.4 STEMMING (17:00 UUR) Er wordt gestemd over bovengenoemde bespreekstukken waarvan de beraadslaging voor 17.00 uur is afgerond

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 08/17 Lijst Ingekomen Stukken PS vergadering 3 februari 2017

9.4.2 Statenvoorstel 09/17 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 november 2016

9.4.3 Statenvoorstel 10/17 Notulen Provinciale Staten 18 november 2016

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 3 februari 2017