1 Statendag 22 november 2019

2 10:15 UUR - 11:30 UUR THEMA ECONOMIE EN INTERNATIONALISERING

Bijlagen

2.1 Talentenagenda 2025

Bijlagen

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van het CDA tot het houden van een themabijeenkomst over `Connecting and staying connected` Een verkenning naar een Brabantse talentenagenda 2025

2.3 Statenmededeling `Connecting en staying connected` Een verkenning naar een Brabantse talentenagenda 2025

3 INSPREEKMOMENT KOMT TE VERVALLEN

Bijlagen

4 10:30 UUR - 11:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

4.1 Statenvoorstel 52/19 Negende wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 2012

5 11:00 UUR - 12:30 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

5.1 Klimaatadapatie

5.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van D66 om een themabijeenkomst over `Klimaatbestendig en waterrobuust Brabant` ten behoeve van Procedurevergadering 23 september 2019

6 RONDVRAAGMOMENT KOMT TE VERVALLEN

Bijlagen

7 11:30 UUR - 12:30 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

7.1 Gesprek Mediaraad

Bijlagen

7.2 Uitnodiging aan Provinciale Staten door Stichting Regionale Omroep Brabant tot het afleggen van een werkbezoek aan Omroep Brabant

7.3 Agenda themabijeenkomst Samenleving 22 november 2019 - gesprek met de Regionale Mediaraad, directeur en hoofdredacteur Omroep Brabant

7.4 Statenmededeling Benoemingen Regionale Mediaraad van Omroep Brabant

8 13:00 UUR - 13:30 UUR FOTOMOMENT

Bijlagen

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 NOVEMBER 2019

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.2.1 Vraag Provinciale Staten 22 november 2019 `vertraging A58`, ingediend door PVV Noord-Brabant

9.2.2 Interpellatieverzoek Provinciale Staten 22 november 2019 `Uitstoot en vergunningverlening stikstof door industrie`, ingediend door ChristenUnie-SGP.

9.3 BESPREEKSTUKKEN INCL. STEMMING

Bijlagen

9.3.2 Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023

Bijlagen

 1. Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023 86 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 - 2023 57 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Begrotingswijziging 59/19 : Financiële wijziging 22 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Begrotingswijziging 59/19 : Inhoudelijke wijziging 49 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Begrotingswijziging 59/19 : IJkpunten 46 KB Ga naar het dossier
 6. Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 131 KB
 7. Bijlage 1 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 : Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 3,6 MB
 8. Bijlage 2 Statenmededeling Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023 : Memo doelstelling CO2-emissie per transitiepad voor 2030 60 KB
 9. Beantwoording technische vragen Statenfractie Forum voor Democratie over Begrotingswijziging Uitvoeringsprogramma Energie 125 KB Ga naar het dossier
 10. Motie M153 Provinciale Staten 22 november 2019 Statenvoorstel 59/19 Werk maken van de mogelijkheden van Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR), ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 158 KB
 11. Motie M154 Provinciale Staten 22 november 2019 Statenvoorstel 59/19 Eerst oplossingen voor opslag, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 142 KB
 12. Vastgesteld besluit Begrotingswijziging 59/19 Uitvoeringsprogramma Energie 2020 – 2023 56 KB Ga naar het dossier

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 67/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 22 november 2019

9.4.2 Statenvoorstel 58/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 13 september 2019

9.4.3 Statenvoorstel 65/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 11 oktober 2019

10 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 22 november 2019

11 EXTRA VERGADERING PROVINCIALE STATEN 22 NOVEMBER 2019

Bijlagen

11.1 Opening van de vergadering / vaststellen agenda

Bijlagen

 1. Vergadering Provinciale Staten 22 november 2019 72 KB
 2. Verzoek aan de voorzitter van Provinciale Staten van de Statenfracties van Lokaal Brabant, Forum voor Democratie, ChristenUnie-SGP, PVV en 50PLUS om een extra vergadering van Provinciale Staten over de aanleiding en duiding van de huidige politieke situatie in Brabant nadat twee CDA-gedeputeerden hun ontslag hebben ingediend bij Provinciale Staten 121 KB
 3. Motie M155-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, schrappen en herindelen Natura 2000 als oplossing , ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 145 KB
 4. Motie M156-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, eerlijke deadlines voor de boeren, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 164 KB
 5. Motie M157-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, afblijven van latente ruimte, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 143 KB
 6. Motie M158-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, 2028 voor de boeren, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 191 KB
 7. Motie M159-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, Bestuursakkoord `Kiezen voor Kwaliteit`van tafel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 160 KB
 8. Motie M160-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, Inlegvel Bestuursakkoord`van tafel, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 144 KB
 9. Motie M161-2019 Provinciale Staten 22 november 2019 duidingsdebat politieke situatie Noord-Brabant na vertrek CDA gedeputeerden uit GS, Motie van Wantrouwen college van GS, ingediend door PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 138 KB

12 Vastgestelde notulen extra vergadering Provinciale Staten 22 november 2019