1 Agenda Provinciale Staten 14 november 2014.

2 Statenvoorstel 57/14 Notulen Provinciale Staten 3 en 4 juli 2014.

3 Statenvoorstel 73/14 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 14 november 2014.

4.A.1 Statenvoorstel 72/14 Instelling en werkwijze Vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 72/14 Instelling en werkwijze Vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant. 69 KB
 2. 01. Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 72/14: Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant. 91 KB
 3. 02. Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 72/14: Instelling vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant. 71 KB
 4. 03. Bijlage 1 Statenvoorstel 72/14: Brief van de minister van BZK d.d. 29 september 2014. 89 KB
 5. 04. Bijlage 2 Statenvoorstel 72/14: Procedureregels herbenoeming commissaris van de Koning van het ministerie van BZK d.d. 29 januari 2002. 171 KB
 6. 05. Bijlage 3 Statenvoorstel 72/14: Profielschets commissaris van de Koning d.d. 1 april 2009. 61 KB
 7. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 72/14: Verordening op de vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant. 75 KB
 8. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 72/14: Instelling vertrouwenscommissie herbenoeming commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant. 67 KB

4.C.1. Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014.

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014. 249 KB
 2. 001. Ontwerpbesluit Statenvoorstel Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014. 78 KB
 3. 002. Bijlage 1 statenvoorstel 63/14: Begroting 2015 4 MB
 4. 003. Bijlage 2 statenvoorstel 63/14: Bijlagenboek bij de begroting 2015 (deel D) 1,5 MB
 5. 004. Bijlage 3 Statenvoorstel 63/14: Productenraming 2015. 774 KB
 6. 005. Bijlage 4 Statenvoorstel 63/14: 2e Bestuursrapportage. 959 KB
 7. 006. Bijlage 5 Statenvoorstel 63/14: 2e Voortgangsrapportage Ontwikkelbedrijf 2014. 2 MB
 8. 007. Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Najaarsbrief 2014 78 KB
 9. 008. Herzien Ontwerpbesluit I Statenvoorstel 63/14 Begroting en najaarsbrief 2014 69 KB
 10. 009. Herzien Ontwerpbesluit II Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014, Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015 50 KB
 11. 010. Herzien Ontwerpbesluit III Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014, Tweede wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 173 KB
 12. 011. Bijlage 1 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Erratum Begroting 2015 28 KB
 13. 012. Bijlage 2 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Erratum 2e burap 2014 60 KB
 14. 013. Bijlage 3 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Aangepast instellingsbesluit dividend- en rentereserve 77 KB
 15. 014. Bijlage 4 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Aangepast instellingsbesluit reserve SIF 48 KB
 16. 015. Bijlage 5 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 Instellingsbesluit reserve decentralisatie-uitkering natuur 74 KB
 17. 016. Bijlage 6 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 1e wijziging van de begroting 2015 161 KB
 18. 017. Bijlage 7 Nota van Wijziging Statenvoorstel 63/14 3e wijziging van de begroting 2014 153 KB
 19. 018. Advies van de Rekeningcommissie Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014 88 KB
 20. 019. Bijlage 1 Advies van de Rekeningcommissie Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014, concept verslag van de vergadering van de Rekeningcommissie d.d. 10 oktober 2014 103 KB
 21. 020. Begroting 2015 in 1 oogopslag. 510 KB
 22. 021. Beeldvormingsmoment 10 oktober 2014, Najaarsbrief 2014 en Begroting 2015. 3,3 MB
 23. 022. Beantwoording technische vragen over Najaarsbrief 2014 en Begroting 2015. 271 KB
 24. 023. Leeswijzer herprioriteringsruimte Begroting 2015. 42 KB
 25. 024. Beantwoording aanvullende technische vragen Najaarsbrief 2014/Begroting 2015. 94 KB
 26. 025. Amendement A1 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14:` Van Breedband naar Breed asfalt!`, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 552 KB
 27. 026. Amendement A2 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Opcenten naar asfalt, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 491 KB
 28. 027. Amendement A3 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Weg van het Klimaat`, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 429 KB
 29. 028. Amendement A4 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Laadpalen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 659 KB
 30. 029. Amendement A5 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Beter benutten, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 438 KB
 31. 030. Amendement A6 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Van biodiversiteit naar kortere reistijd `, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 566 KB
 32. 031. Amendement A7 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `BMF`, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 491 KB
 33. 032. Amendement A8 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Mobiliteitsfonds, ingediend door D66, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP. (VERWORPEN) 492 KB
 34. 033. Amendement A9 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Nationale parken, ingediend door CDA en GroenLinks. (INGETROKKEN) 505 KB
 35. 070. Motie M1 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Motie stroomlijnen vervoer in kleine kernen, ingediend door de 50PLUS. (INGETROKKEN) 456 KB
 36. 071. Motie M2 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: betreffende zorg in Noord-Brabant, ingediend door de 50PLUS. (INGETROKKEN) 376 KB
 37. 072. Motie M3 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: NB-wetvergunningen, ingediend door CDA, VVD en SP. (AANGENOMEN) 746 KB
 38. 073. Motie M4 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Museum Overloon verdient onze steun, ingediend door CDA, PvdA, 50PLUS, SP, en PVV (AANGENOMEN) 868 KB
 39. 074. Motie M5 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Evaluatie fondsen Essentmiddelen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 345 KB
 40. 075. Motie M6 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Bescherming van de Zwarte Piet traditie, ingediend door de PVV. (AANGEHOUDEN) 378 KB
 41. 076. Motie M7 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14:Ondersteuning Oorlogsmuseum Overloon, ingediend door de PVV. (INGETROKKEN) 706 KB
 42. 077. Motie M8 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Leefbaarheid asielzoekerscentra (AZC`s), ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 401 KB
 43. 078. Motie M9 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `380KV voor de wind weg! `, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 459 KB
 44. 079. Motie M10 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Bossche vlag, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 402 KB
 45. 080. Motie M11 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren. (AANGEHOUDEN) 656 KB
 46. 081. Motie M12 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Cultureel erfgoeddepot `, ingediend door PvdA, GroenLinks en D66. (AANGENOMEN) 741 KB
 47. 082. Motie M13 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Van A naar B `, ingediend door PvdA en D66. (VERWOPREN) 440 KB
 48. 083. Motie M14 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Bus weg, oplossing terug !`, ingediend door PvdA en GroenLinks en D66. (VERWORPEN) 467 KB
 49. 084. Motie M15 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Overlast goederenvervoer beperken, ingediend door D66, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks. (INGETROKKEN) 93 KB
 50. 084a. Motie M15a Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Overlast goederenvervoer beperken, ingediend door D66, PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks. (UNANIEM AANGENOMEN) 752 KB
 51. 085. Motie M16 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Energietransitie in beeld, ingediend door D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA. (AANGEHOUDEN) 613 KB
 52. 086. Motie M17 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Natuurmuseum verdient steun bij natuureducatie, ingediend door Groenlinks, CDA en SP. (AANGENOMEN) 600 KB
 53. 087. Motie M18 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Leefgebied voor wilde zwijnen, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 539 KB
 54. 088. Motie M19 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Kennis voor omwonenden veehouderijen, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. (VERWORPEN) 522 KB
 55. 089. Motie M20 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Waterkwaliteit voorop!, ingediend door GroenLinks en Partij voor de Dieren. (AANGEHOUDEN) 396 KB
 56. 090. Motie M21 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Biologische Boeren beschermen EHS, ingediend door GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en PvdA. (AANGEHOUDEN) 553 KB
 57. 091. Motie M22 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Meetnetwerk stikstof in Brabant, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en PvdA. (AANGEHOUDEN) 441 KB
 58. 092. Motie M23 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Plan voor Brabantse Bodem, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en PvdA. (VERWORPEN) 546 KB
 59. 093. Motie M24 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Risico`s PAS in beeld, ingediend door GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66. (VERWORPEN) 493 KB
 60. 094. Motie M25 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Beperken toekomstige financiering van dierproeven, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 414 KB
 61. 095. Motie M26 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Dekking lange termijnmaatregelen bijengezondheid, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks. (VERWORPEN) 387 KB
 62. 096. Motie M27 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Evaluatie jachtbeleid, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 425 KB
 63. 097. Motie M28 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Diervriendelijk ganzenbeleid Noord-Brabant, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 434 KB
 64. 098. Motie M29 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Koe in de wei ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks, Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, PVV en 50PLUS. (VERWORPEN) 403 KB
 65. 099. Motie M30 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Vergroten en robuuster maken van natuurgebieden, ingediend door Partij voor de Dieren en GroenLinks. (VERWORPEN) 398 KB
 66. 100. Motie M31 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Basisvoorziening voor nationale parken, ingediend door de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 334 KB
 67. 101. Motie M32 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: meten van stikstof, ingediend door de Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 396 KB
 68. 102. Motie M33 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Inzicht en onderzoek verdroging van het Brabant landschap, ingediend door Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66. (AANGEHOUDEN) 406 KB
 69. 103. Motie M34 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Overzicht subsidieregelingen, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant en Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 458 KB
 70. 104. Motie M35 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Zichtbaarheid fietspaden, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (UNANIEM AANGENOMEN) 396 KB
 71. 105. Motie M36 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: `Geen windhandel in energiefonds `, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 652 KB
 72. 106. Motie M37 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Intrekken Akkerdistelverordening, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, D66, GroenLinks en Partij voor de Dieren. (AANGENOMEN) 430 KB
 73. 107. Motie M38 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14:Zonatlas provincie Noord-Brabant, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, D66, GroenLinks, 50PLUS en Partij voor de Dieren. (INGETROKKEN) 562 KB
 74. 108. Motie M39 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Energieneutrale Organisatie, ingediend door Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant, GroenLinks en Partij voor de Dieren. (VERWORPEN) 385 KB
 75. 109. Motie M40 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Instellen Regelvrije zone, ingediend door de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant. (VERWORPEN) 413 KB
 76. 110. Motie M41 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Ondersteuning van particuliere Brabantse voedselcollectieve, ingediend door de SP. (INGETROKKEN) 546 KB
 77. 111. Motie M42 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Natuurambities, ingediend door de SP. (AANGENOMEN) 401 KB
 78. 112. Motie M43 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: programmatische aanpak stikstof, ingediend door SP, CDA, VVD en PvdA. (AANGENOMEN) 633 KB
 79. 113. Motie M44 Provinciale Staten 14 november 2014 Statenvoorstel 63/14: Startersleningen, ingediend door de PVV. (VERWORPEN) 301 KB
 80. Vastgesteld besluit I Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014. 69 KB
 81. Vastgesteld besluit II Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014, Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2015. 50 KB
 82. Vastgesteld besluit III Statenvoorstel 63/14 Begroting 2015 en Najaarsbrief 2014, Tweede wijzigingsverordening Legesverordening Noord-Brabant 177 KB

10 Vastgestelde Notulen PS-vergadering 14 november 2014.