Dagbericht 1 maart

1 maart 2024Provinciale Staten

Vandaag onder andere Perspectiefnota 2025 en toelichting BDO.

Provinciale Staten

Perspectiefnota 2025

Gisteren is de Perspectiefnota 2025 gepubliceerd. De stukken zijn op iBabs terug te vinden bij de agendavergadering van 4 maart 2024 onder agendapunt 9.1.2. De Perspectiefnota 2025 wordt op vrijdag 5 april behandeld in de PS-vergadering. Technische vragen kunt u tot dinsdag 12 maart 10.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording van de technische vragen is vanaf woensdag 20 maart beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier een melding van. Op de themadag van vrijdag 22 maart zal een informerende themabijeenkomst gepland worden waarna een tweede technische vragenronde volgt. Vragen kunt u tot dinsdag 26 maart 10.00 uur mailen naar statengriffie@brabant.nl. De beantwoording is vanaf woensdag 3 april beschikbaar. Via het dagbericht ontvangt u hier weer een melding van.

Toelichting BDO

Op 8 maart a.s. zijn vier financiële documenten geagendeerd in PS. Conform afspraak in de commissie Sturen en Verantwoorden heeft accountant BDO zijn kanttekeningen bij de financiële verordening en controleverordening op papier gezet. Deze brief is gisteren bij de vergaderstukken op iBabs geplaatst.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.