Dagbericht 11 april

11 april 2024

Vandaag onder andere extra themadag op 7 juni 2024 en de heidag op 31 mei 2024.

Provinciale Staten

Extra Themadag 7 juni 2024

De Agendavergadering heeft besloten om een extra themadag te plannen op 7 juni 2024. In verband met de nu al geplande themabijeenkomsten op 14 juni is de dag niet toereikend om alle thema's te kunnen behandelen. Op 28 mei zal de voorlopige dagindeling gepubliceerd worden.

Heidag 31 mei 2024

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor de heidag op 31 mei, waarbij we een bezoek gaan brengen aan de Brainport regio en inzoomen op twee grote spelers en wat zij de samenleving brengen. Daarna sluiten we af met een informeel diner.

Contactgegevens ambtenaren

Als Statenlid kunt u voor vragen over dossiers contact opnemen met ambtenaren. In het verleden stonden de contactgegevens in de stukken vermeld. In verband met de privacy worden namen en contactgegevens van ambtenaren niet langer opgenomen in memo’s gedeputeerden, Statenmededelingen en Statenvoorstellen. De griffie plaatst in het vervolg in iBabs bij de stukken van de agendavergadering een ‘Overzicht opdrachtgevers provincie Noord-Brabant’. Hier vindt u de gegevens indien u ambtelijk contact wilt opnemen.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.