In 2023 vielen 120 doden in het Brabantse verkeer

10 april 2024Verkeer en vervoerBevat visueel element: Foto

In de provincie Noord-Brabant vielen vorig jaar 120 doden in het verkeer. Dat maakte het CBS woensdag bekend.

Daarmee ligt het aantal dodelijke slachtoffers lager dan in 2022, toen er 141 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. “Maar daarmee blijven het natuurlijk heel verdrietige cijfers”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders. “Iedere Brabander die niet meer thuiskomt is er één te veel. We hebben met onze partners niet voor niets de ambitie om het aantal verkeersslachtoffers in Brabant terug te brengen tot nul.”

Met 684 verkeersdoden in 2023 kwamen er landelijk 61 mensen minder om in het verkeer dan in 2022. Voor het vierde jaar op rij kwamen er meer fietsers (270) dan inzittenden van personenauto's (194) om in het verkeer.

In Brabant werken de provincie, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Rijkswaterstaat en andere partners samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Naast het goed onderhouden en verbeteren van infrastructuur, wordt ingezet op gedragsverandering via verkeerseducatie, campagnes, voorlichting en verkeershandhaving.

Nieuw verkeersveiligheidsplan

Al die partners werken op dit moment samen aan een nieuw Brabants Verkeersveiligheidsplan, het BVVP. Daarbij ligt de komende vier jaar extra focus op fietsers, afleiding in het verkeer en onervaren verkeersdeelnemers. 

"Ondanks de daling van dit jaar, staan we helaas nog steeds bovenaan het verkeerde lijstje: dat van de meeste dodelijke verkeersslachtoffers”, zegt gedeputeerde Smeulders. "We zijn een grote provincie met veel inwoners en met de meeste kilometers weg. Wegen die bovendien steeds drukker worden. Dat maakt de urgentie om de veiligheid te vergroten in de komende jaren alleen nog maar groter.”

Jouw actie telt

Iedereen kan een steentje bijdragen aan veiliger verkeer in Brabant. Want bij verreweg de meeste ongevallen is gedrag de belangrijkste oorzaak. De BVVP-partners zetten in op een mix van maatregelen als verkeerseducatie op scholen, bewustwordingscampagnes en projecten als Doortrappen, die zich richten op kwetsbare ouderen op de fiets.

Vorige maand werd vanuit de partners de nieuwe campagne 'Een klik. Twee keer zo veilig' gelanceerd, die mensen aanmoedigt een gordel te dragen. Een eenvoudige handeling die veel leed kan voorkomen. Net als het dragen van een fietshelm. Afgelopen vrijdag is in Provinciale Staten een motie aangenomen die het gebruik van fietshelmen voor kwetsbare groepen moet stimuleren.

Lees ook:Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.