Dagbericht 12 april

12 april 2024

Vandaag onder andere Bestuursrapportage I-204, gesprek PS met de Hoor- en adviescommissie en bijeenkomst BHIC.

Provinciale Staten

Bestuursrapportage I-2024

Gisteren is de Bestuursrapportage I-2024 gepubliceerd. De stukken zijn toegevoegd aan de agenda van de commissie Sturen en Verantwoorden 19 april 2024, agendapunt 5.

Jaarlijks gesprek PS met de Hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten

Jaarlijks vindt een gesprek plaats tussen Provinciale Staten en de hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten (HAC) om te reflecteren op het jaarverslag en de gesignaleerde en voorziene trends op het terrein van bezwaar- en klachtenafhandeling. In de agendavergadering van 8 april jl. hebben zich vier Statenleden aangemeld voor dit gesprek. Indien u ook belangstelling heeft voor deelname, verneemt de griffie dit graag z.s.m. Het gesprek zal plaatsvinden in het Provinciehuis op maandag 3 juni van 17:00 tot 18:00 uur.

Bijeenkomst over informatie en archieven bij het BHIC in ’s-Hertogenbosch

In de Agendavergadering van 8 april is aan de orde geweest dat Statenleden welkom zijn voor een bijeenkomst bij het Brabants Historisch Informatiecentrum in de Citadel te ’s-Hertogenbosch. In het historische pand van het BHIC kunnen de provinciearchivaris en de directeur van het BHIC hun visie op informatie met u delen en u inzicht geven in hun zorgtaken voor de archieven van de provincie.

Uitnodigingen derden

  • BrabantAdvies nodigt u uit voor de vergadering van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving op woensdag 17 april in het provinciehuis.
  • BrabantAdvies nodigt u uit voor de vergadering van de Sociaal-Economische Raad Brabant op vrijdag19 april in het provinciehuis.

Nieuws van de provincie

Schriftelijke vragen

  • Bikkergelden, Oscar van Raak (SP) en Anne Schipper (ChristenUnie-SGP)

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.