Dagbericht 17 mei

17 mei 2024

Vandaag onder andere Verslag Treasury Committee en een uitnodiging.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 18 december 2023, vastgesteld op 2 april 2024, ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag (pdf, 50 kB) van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 2 april 2024. Als bijlage is de rapportage immunisatieportefeuille (pdf, 557 kB) over januari 2024 toegevoegd.

Uitnodigingen derden

  • Save the date: De provincie nodigt u uit voor een bijeenkomst over het Voorontwerp BPLG op dinsdag 18 juni in Tilburg.

Nieuws van de provincie

Beantwoording schriftelijke vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.