Dagbericht 2 april

2 april 2024

Vandaag onder andere voorleggen moties en amendementen Perspectiefnota 2025.

Provinciale Staten

PS-dag 5 april 2024

Hierbij vindt u het overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 74 kB) voor de PS vergadering van 5 april 2024

Moties en amendementen Perspectiefnota 2025

Komende vrijdag behandelen Provinciale Staten de Perspectiefnota 2025. Graag informeren wij u daarom over het volgende:

Technische advisering door de griffie
Moties en amendementen die u in voorbereiding heeft, kunt u voor technische advisering voorleggen aan de Statengriffie. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan verzoeken wij u om de concept-moties en amendementen zo snel mogelijk bij de griffie aan te leveren via Statengriffie@brabant.nl.

Plaatsing op iBabs

De griffie plaatst de concept moties en amendementen op iBabs in de map Concept moties en amendementen/statendag 5 april, tenzij u in uw mail aangeeft dat ze nog niet geplaatst mogen worden. Deze map is zichtbaar voor de andere fracties en Gedeputeerde Staten en biedt hen de mogelijkheid om zich goed op uw moties en amendementen voor te bereiden en eventueel aan te sluiten.

U kunt uw concept-moties en amendementen voor deze plaatsing aanleveren via Statengriffie@brabant.nl. Doe dit bij voorkeur voor zo vroeg mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk vóór donderdag 4 april 16.30 uur. Moties en amendementen die daarna binnenkomen, worden bij het daadwerkelijk indienen tijdens de PS-vergadering op IBabs geplaatst.

Woordvoering perspectiefnota

Wij willen u er zekerheidshalve op wijzen dat tijdens de behandeling van de perspectiefnota afwijkende regels rondom het woordvoerderschap en de interrupties zijn. Zo is het tijdens de behandeling van de perspectiefnota toegestaan met meer dan één woordvoerder te spreken en de interrupties mogen dan ook door meerdere leden van een fractie worden gedaan. De afspraak in het Presidium is in de eerste termijn ‘terughoudend’ te interrumperen. Dat wil zeggen dat elke fractie maximaal 6 keer mag interrumperen met steeds maximaal 1 vervolgvraag in totaal in de eerste termijn mag interrumperen.

Uitnodigingen derden

Nieuws van de provincie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.