Dagbericht 21 juni

21 juni 2024

Vandaag onder andere Statenlidnu zoekt nieuwe voorzitter en nieuws van de provincie.

Statenlidnu zoekt nieuwe voorzitter

De landelijke beroepsvereniging voor Statenleden zoekt een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, Harold van de Velde, zal eind 2024 afscheid nemen na de maximale zittingstermijn van twee periodes. Hij was de eerste gekozen voorzitter na het tijdelijke oprichtingsbestuur van de vereniging in 2017.

Het is de bedoeling dat op de Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2024 een nieuwe voorzitter wordt voorgedragen. Geïnteresseerde Statenleden worden gevraagd om vóór 1 augustus 2024 een sollicitatiebrief en CV te sturen naar info@statenlidnu.nl. De gesprekken zullen eind augustus/begin september worden gevoerd.
Bekijk meer informatie en het profiel van de voorzitter.

Nieuws van de provincie


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.