Dagbericht 26 maart

26 maart 2024

Vandaag onder andere werkbezoek EnergieHub en beantwoording van een technische vraag.

Provinciale Staten

Werkbezoek EnergieHub

Op 12 april a.s. kunt u mee op werkbezoek naar een EnergieHub in oprichting. Dit werkbezoek zal plaatsvinden in Meijerijstad bij het bedrijf Fluidwell in Veghel. U krijgt daar een presentatie over de samenwerking van de gemeente Meijerijstad, Enexis en het Platform Ondernemend Meijerijstad om te komen tot een EnergieHub, daarnaast gaan we ook in gesprek met enkele ondernemers.

Dit werkbezoek is zowel interessant voor de woordvoerders Energie als Economie, maar als u ook graag het werkbezoek wilt bijwonen bent u van harte welkom.

Aanmelden

Om alles soepel te laten verlopen vragen wij om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 9 april a.s. aan te melden. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar statengriffie@brabant.nl. Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Katelijne van Thiel.

Uitnodigingen derden

  • Liniebreed nodigt u uit op donderdag 4 april voor de netwerkbijeenkomst met thema Ups en downs in de herbestemming en exploitatie van forten

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.