Liniebreed organiseert een netwerkbijeenkomst op Fort Sabina in de Zuiderwaterlinie. Het thema is: Ups en downs in de herbestemming en exploitatie van forten (en ander verdedigingserfgoed) en wat kunnen we hier met elkaar van leren.  In de uitnodiging vindt u het programma en de tijden, waar u zich ook kan aanmelden.