Dagbericht 28 juni

28 juni 2024

Vandaag onder andere Verslag Treasury Committee, nieuws van de provincie en beantwoording van technische vragen.

Verslag Treasury Committee

Het vastgestelde verslag van het Treasury Committee van 2 april 2024, vastgesteld op 31 mei 2024, ligt vertrouwelijk ter inzage bij de Griffie. U kunt een afspraak maken via statengriffie@brabant.nl om dit verslag in te zien. In overeenstemming met het Treasury Statuut wordt u door middel van een kort verslag (pdf, 43 kB) van het Treasury Committee geïnformeerd over de besproken punten en uitgebrachte adviezen tijdens de vergadering 31 mei 2024. Als bijlage is de rapportage immunisatieportefeuille (pdf, 1.9 MB) over maart 2024 toegevoegd.

Nieuws van de provincie

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.