Dagbericht 5 maart

5 maart 2024

Vandaag: aangepaste agenda en dagindeling Statendag 8 maart 2024 en beantwoording technische vragen.

Provinciale Staten

Aangepaste agenda en dagindeling Statendag 8 maart 2024

De agendavergadering heeft besloten om de Statenvoorstellen 03/24, 05/24, 08/24 en 09/24 te verplaatsen naar de agenda van de PS vergadering van 5 april. Deze Statenvoorstellen zullen in de ochtend van 8 maart in de commissie Sturen en Verantwoorden besproken worden.

De plenaire vergadering van 8 maart zal om 13.00 uur aanvangen. Bekijk de aangepaste agenda en de dagindeling. Hierbij vindt u het overzicht van de woordvoerders en de spreektijden (pdf, 220 kB) voor de PS vergadering van 8 maart 2024.

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.