Dagbericht 6 februari

6 februari 2024

Vandaag schriftelijke en technische vragen.

Provinciale Staten

Schriftelijke vragen

Beantwoording schriftelijke vragen

Beantwoording technische vragen


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.