Een brief van de Dommel: samen vergroenen?

11 maart 2024Natuur en landschapBevat visueel element: Foto

Voorjaar 2023 kregen inwoners van Bennekel in Eindhoven en het Gegraaf in Valkenswaard een brief. Een brief van rivier de Dommel met een belangrijke oproep: laten we samen vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) én voor de buurt. Want: “Zonder Dommel, geen drinkwater, geen natuur, geen biodiversiteit, geen ijsvogel of kikkervis.” De actie is een samenwerking van Earthwatch Europe, IVN, Waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant.

Ruim 80 bewoners gingen samen aan de slag met het vergroenen van hun buurten en tuinen in de buurt van de Dommel. Zo werd de natuur van de Dommel verbonden met de wijken, dat is goed voor vogels, insecten en amfibieën. Bekijk ook de video Doe de Dommel via Youtube van IVN Natuureducatie.

Groene wandelroute door de wijk

Door de wijk Bennekel is een speciale wandelroute ontworpen die naar de Dommel leidt. Op en rondom de wandelroute kreeg de natuur steeds meer ruimte om zich te ontwikkelen. Zo plantten buurtbewoners samen met de werkgroep Groen Bennekel ruim 200 inheemse planten en struiken aan deze route, zodat er een prettige leefomgeving ontstond voor vogels en vlinders. Ook hebben inwoners tegels gewipt, nestkasten voor vleermuizen en vogels opgehangen én talloze regenpijpen afgekoppeld.

Natuurbewustzijn vergroten

Met behulp van Earthwatch deden buurtbewoners een vogeltelling in de wijk en in de buurt van de Dommel. Beide leefgebieden werden met elkaar vergeleken. Zo werd duidelijk welke vogels wél bij de Dommel voorkomen en niet in de wijk. Het doel is om mensen bewuster te maken van biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.) en klimaatverandering, handelingsperspectief te geven en de impact van vergroening te meten

Vervolg Doe de Dommel project

Zowel in Eindhoven als in Valkenswaard zijn inwoners nog volop bezig met het vergroenen van hun omgeving. Afgelopen maand organiseerde de buurt in Bennekel een actie om andere inwoners te inspireren de tegels uit hun tuin te halen en te vervangen voor groen.

Doe de Dommel: buurten vergroenen

Bewoners, gemeenten en scholen vergroenen samen hun buurten langs de Dommel. Door de aanleg van poeltjes of het planten van groen in tuinen en publieke delen van de wijk, verbinden we de natuur van de Dommel met de wijken. Dat is goed voor de ecologie van de Dommel en voor de buurt. Met buurtwetenschap meten we daarna wat de vergroeningsacties opleveren.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.