Dag van de Ontwerpkracht

4 juli 2024Ruimtelijke ontwikkelingBevat visueel element: Foto

Op 4 juli is het de Dag van de Ontwerpkracht. Een mooi moment om dit belangrijke onderwerp in het zonnetje te zetten. Om onze Brabantse ruimte zo goed mogelijk te benutten en vorm te geven maken we als provincie gebruik van ontwerpend onderzoek: We brengen logische samenhang aan, leggen slimme verbindingen en werken aan integrale oplossingen en gewenste toekomstbeelden. De ontwerptraditie van de provincie Noord-Brabant is verbeeld in een tijdlijn.

Bekijk de tijdlijn (pdf, 4.2 MB)

De kracht van de verbeelding

Onze ontwerptraditie gaat bijna 100 jaar terug in de tijd. Het zit in ons DNA. En nog dagelijks maken wij gebruik van de kracht van de verbeelding. Kijk maar eens naar het ruimtelijk voorstel. Hierin zijn met een ontwerpende aanpak ruimtelijke keuzes en opgaven in beeld gebracht voor Brabant in 2050. Als vliegwiel voor ons ruimtelijke beleid van de toekomst.

Tijdlijn met impressie van ontwerpopgaves

Benieuwd naar wat we de afgelopen 100 jaar hebben gedaan? Onze ontwerptraditie hebben wij op hoofdlijnen verbeeld in een tijdlijn. U krijgt zo een impressie van relevante ontwerpopgaves voor Brabant. En hoe die samenhangen met het ruimtelijk beleid van het Rijk. Dit historische overzicht geeft ook een goed beeld van de doorwerking van ontwerpopgaves in een aantal belangrijke onderdelen van ons ruimtelijk beleid. Zo maken we Brabant elke dag een stukje beter en mooier.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.