Hulpmiddel voor veehouders om vergunning aan te vragen

22 december 2023Aanpak stikstofLandbouw en voedselBevat visueel element: Foto

De provincie heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor veehouders om een vergunning aan te vragen voor de Wet natuurbescherming. Het is een handreiking voor een ‘passende beoordeling’. Veehouders die een luchtwassysteem willen gaan gebruiken, kunnen hiermee onderbouwen dat de belasting van kwetsbare natuur niet toeneemt. Met een goede onderbouwing kan een vergunning worden verleend.

Na uitspraken van verschillende rechtbanken en de Raad van State in 2022 en 2023 ligt de vergunningverlening voor emissiearme stalsystemen stil. De minister voor Natuur en Stikstof heeft aangekondigd dat het Rijk een handreiking voor passende beoordeling maakt. Maar die is op zijn vroegst in maart 2024 klaar.

Brabant Openhouden

De provincie wil daar niet op wachten en heeft daarom zelf een Handreiking passende beoordeling luchtwassers (pdf, 221 kB) ontwikkeld. “We hebben in Brabant een stallendeadline die sterk gaat bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot,” aldus gedeputeerde Wilma Dirken. “Daarom is het belangrijk dat we de vergunningverlening weer op gang brengen. Stapje voor stapje zorgen we zo met elkaar dat we Brabant openhouden.”

Luchtwassysteem

De handreiking voor passende beoordeling is geschikt voor veehouders die alleen een luchtwassysteem willen gebruiken om de stikstofuitstoot te verminderen. Dit soort systemen worden vooral gebruikt voor stallen voor varkens, vleeskalveren en geiten. Het zijn min of meer gesloten systemen waarbij externe factoren weinig invloed hebben op het functioneren van het systeem. Deskundigen zien luchtwassystemen als een robuuste techniek met een betrouwbare werking.

Handreiking voor een passende beoordeling

Het gebruik van de handreiking is trouwens niet verplicht. Ondernemers mogen ook zelf een passende beoordeling maken. Of die van bijvoorbeeld hun leverancier gebruiken. Per begin december 2023 zijn er 813 Wnb-vergunningsaanvragen ingediend in Brabant. Hiervan liggen er 720 stil omdat deze gaan over emissiearme stalsystemen. De provincie schat in dat van die 720 er 150 tot 180 in behandeling genomen kunnen worden aan de hand van de handreiking voor een passende beoordeling. De provincie onderzoekt nog of er handreikingen ontwikkeld kunnen worden voor andere typen stalsystemen. Ook het Rijk werkt in de tussentijd verder aan de ontwikkeling van deze handreikingen.


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.

Direct naar