In memoriam Paul Rüpp

28 maart 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Op een buitengewone Statenvergadering op 28 maart, waarbij de oude Staten werden uitgeluid, stond commissaris Ina Adema stil bij het overlijden van voormalig gedeputeerde Paul Rüpp. Hieronder een deel uit haar toespraak.

Ina Adema: ‘Paul betekende veel voor Brabant. Hij heeft grote verdiensten als bevlogen bestuurder, op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en landbouw. Hij heeft zich enorm ingezet voor het hoger onderwijs, had tal van nevenfuncties op vele terreinen. Gedeputeerde Staten besloten op 14 maart hem de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant toe te kennen. De uitreiking zou tijdens zijn afscheid van het burgemeestersambt op 27 maart plaats vinden. Het heeft niet zou mogen zijn. Het is heel snel gegaan. Zondag overleed Paul te midden van zijn vrouw en hun kinderen. De Provinciepenning heb ik gisteren tijdens een bijeenkomst in Maashorst aan zijn echtgenote, Bonnie, overhandigd.

Ik wens allen die Paul lief hadden heel veel sterkte bij het dragen van dit enorme verlies. Laten wij in het moment van stilte in gedachten bij de familie Rüpp zijn.'


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.