Paul Rüpp ereburger van Brabant

28 maart 2023BestuurBevat visueel element: Foto

Op 14 maart jl. kenden Gedeputeerde Staten de Provinciepenning en daarmee het Ereburgerschap van Brabant toe aan Paul Rüpp. De commissaris van de Koning, Ina Adema, heeft de Provinciepenning vandaag tijdens een bijeenkomst in Maashorst uitgereikt aan de echtgenote van Paul, Bonnie. Dit in aanwezigheid van zijn naaste familie.

(Bron van de foto: website CDA)

De hoogste onderscheiding van de provincie Noord-Brabant zou vandaag tijdens het afscheid van Paul als burgemeester van Maashorst zijn uitgereikt. Het liep helaas anders.

De Provinciepenning is toegekend op grond van de grote inzet en verdiensten van Paul Rüpp, gedurende decennia, op het gebied van het openbaar bestuur, in het bijzonder op het terrein van ruimtelijke ontwikkeling, landbouw en volkshuisvesting en het hoger onderwijs.

De Provinciepenning is ontworpen door Niel Steenbergen. Op he midden van de penning staat een jongen afgebeeld. geflankeerd door 4 luiken die de ambachten en het Brabantse leven verbeelden.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.