Mogelijke grote dumplocatie drugsafval in Someren

27 januari 2023MilieuBevat visueel element: Foto

Op verzoek van de gemeente Someren verricht de provincie bodemonderzoek bij een mogelijk grootschalige dumplocatie van drugsafval. Deze dumplocatie zou met een leiding verbonden zijn aan een drugslaboratorium dat de politie ontdekt heeft. Het onderzoek zal plaatsvinden van februari tot april. Na het opstellen van een plan van aanpak en een aanbesteding kan in september gestart worden met het opruimen van het drugsafval.

Foto van een drugslab

In december 2020 heeft de milieupolitie een druglaboratorium aan de Bergdijk in Someren ontmanteld. De gemeente heeft als toezichthouder in oktober 2022 de bodemverontreiniging bij de dumplocatie ontdekt. Het ging om ondergrondse geperforeerde IBC-tanks die via een pijpleiding verbonden waren met het drugslaboratorium. De gemeente heeft deze tanks laten verwijderen en de grond en het grind direct eromheen laten afvoeren naar een erkende verwerker. De gemeente Someren heeft de provincie verzocht om deze locatie over te nemen. Het vermoeden bestaat dat drugsafval meerdere maanden hier de grond ingesijpeld is. Daarom laat de provincie onderzoek uitvoeren naar de omvang van de verontreiniging. Het uitgangspunt is dat de veroorzaker of eigenaar de opruiming doet. Daarvoor is ook een last onder bestuursdwang uitgegaan.

Mogelijk 4e grote dumplocatie

Indien de verontreiniging in Someren groot is, zou het de vierde grote dumplocatie zijn die de afgelopen jaren in Noord-Brabant ontdekt is. Eerder waren er al grote drugsdumpingen ontdekt in Halsteren, Zundert en Deurne. Voor alle locaties is voorzien dat de opruiming ervan dit jaar plaatsvindt. Halsteren in mei en juni, Zundert in juni en juli en Deurne en Someren in september. De kosten voor het opruimen van de eerste drie zijn dusdanig hoog, dat gemeenten en provincie een beroep hebben gedaan op het rijk hiervoor. Onlangs is bekend geworden dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een maatwerkoplossing voor deze grote en complexe vervuilingen heeft gemaakt. Het is de vraag of het bij deze grote dumplocaties gaat blijven. De provincie blijft bij het Rijk aandacht vragen voor deze problematiek.

Vergoeding opruimen drugsafval verhoogd

Naast de maatwerkoplossing voor grote en complexe verontreiniging door drugsafval is ook de generieke landelijke regeling voor het opruimen van drugsafval aangepast. De vergoeding voor het opruimen van drugsafval is voor grondeigenaren verhoogd van € 25.000 naar maximaal € 200.000. Gemeenten krijgen tot € 50.000 de helft van de kosten vergoed en de kosten daarboven tot € 200.000 helemaal. Deze aanpassing zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 gaan gelden. Dit is mogelijk door extra rijksbudgetten voor deze regeling vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. De verhoging van de opruimvergoeding stelt particulieren en medeoverheden in staat om de drugsdumpingen na ontdekking snel aan te pakken. Zie voor meer informatie: Vergoeding opruimkosten drugsafval verhoogd.


Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.