Uitvoeringsplan Biologische landbouw

10 mei 2023Landbouw en voedselBevat visueel element: Foto

Het uitvoeringsplan Biologische Landbouw beschrijft de acties van de provincie in 2023 om bij te dragen aan de doelstelling van 15% Brabantse biologische landbouwgrond in 2030.

Het plan is opgesteld met input uit gesprekken en bijeenkomsten met verschillende extern en intern betrokkenen, zoals Brabantse biologische boeren, Bionext, het agrofood bedrijfsleven, ZLTO, LIB en het ministerie LNV. Dit naast veelal recente WUR- en LBI-studies en CBS-cijfers.

Achtergrond

De biologische landbouw onderscheidt zich van de gangbare landbouw door de wijze waarmee men omgaat met de natuurlijke omgeving en met principiële regels voor de
productie en verwerking. Regels zoals géén gebruik van kunstmest en chemisch synthetische bestrijdingsmiddelen, aandacht voor kringlopen, dierenwelzijn en géén GMO’s. Biologische landbouw is juridisch vastgelegd, gecertificeerd en de producten internationaal verhandelbaar. Door de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw wordt het gezien als een belangrijke factor in de beoogde landbouwtransitie. Direct door haar hoog integraal duurzaamheidsgehalte, én indirect als inspiratiebron voor de gangbare landbouw en voor een duurzamere levensstijl.

Biologisch in Brabant

De biologische landbouw is in Brabant qua areaal gegroeid van ca 1,1% in 2000 naar 2,7% in 2010 en 3,5% in 2021. Dit betekent dat er voor 15% in 2030 een trendbreuk nodig is. Een enorme uitdaging maar niet onrealistisch indachtig dat Flevoland al op 14,8% zit en Oostenrijk op circa 25%. Ook omdat de aandacht voor biologisch vanuit overheden, burgers en het bedrijfsleven (zoals HAK dat gaat omschakelen naar geheel biologisch) nog nooit zo groot is geweest als nu. Dat veel mogelijk is blijkt ook uit het resultaat van een expliciete Brabantse aanpak voor biologisch in 2000 – 2011. Met een meer dan verdrievoudiging van de Brabantse biologische landbouwgrond.

Lees meer over: Biologisch in Brabant


Bestanden

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.