Wat doet de griffie?


De griffie biedt ten eerste ondersteuning en advies aan Provinciale Staten en individuele Statenleden.

Verdere taken zijn onder andere:

 • Voorzitten van Provinciale Staten (PS)
 • Verbinding tussen PS en de ambtelijke organisatie/Gedeputeerde Staten (GS) op strategisch, tactisch en operationeel niveau
 • Zorgen voor doorgeleiding met een behandeladvies van vergaderstukken, brieven en uitnodigingen
 • Organiseren vergaderingen, werkbezoeken: communicatie rond activiteiten
 • Adviseren PS over hun instrumenten en gebruik daarvan
 • Geven van voorlichting aan pers en inwoners
 • Facilitaire zaken
 • Beheren van de platform BrainPS
 • Verantwoordelijk voor de Dagberichten, activiteitenkalender
  PS Dossiers en het Handboek PS.

Contact Statengriffie

De werkkamers van de griffie zijn op de 1e verdieping van het provinciehuis, naast de fractiekamers.