001 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen periode 13 mei 2015 tot en met 26 mei 2015.

002 Verzoek van de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost aan Provinciale Staten om overleg over het afschot van zwerfkatten.

003 Aanbieding door Platform De 19 geboden voor Eindhoven Airport mede namens Platform De10gebodenvoorEA, Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap en Geen Vluchten na Elven aan Provinciale Staten van een motie en toelichting over de ontwikkeling van Eindhoven Airport.

004 Memo van Gedeputeerde Van Haaften aan Provinciale Staten over de voortgang uitvoering Motie PS over 'Collectief Collectie Centrum Roerend Erfgoed' van november 2014.

005 Informatie aan de leden van Provinciale Staten door de Commissaris van de Koning over obstakels in verkeersruimten die de hulpverleningsdiensten hinderen.

006 Statenmededeling Ambitiekaart Natuurnetwerk Brabant en motie M42 natuurambities.

007 Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP).

Bijlagen

  1. Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP). 83 KB
  2. 01. Bijlage 1 Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP): Het rapport `Eindmonitor Provinciaal Milieuplan 2012-2015`. 726 KB
  3. 02. Bijlage 2 Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP): Het rapport `Eindrapportage Provinciaal Waterplan 2010-2015`. 5,8 MB
  4. 03. Bijlage 3 Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP): Het rapport `Evaluatie uitvoering PMP/PWP provincie Noord-Brabant`. 400 KB
  5. 04. Bijlage 4 Statenmededeling Diverse onderzoeksrapporten i.v.m. afronding planperiode Provinciaal Milieuplan (PMP) en Provinciaal Waterplan (PWP): Het rapport `Risicobeleving van Brabanders, november-december 2014`. 4,2 MB

008 Verzoek van B&W van de gemeente Son en Breugel aan Provinciale Staten tot opname tweede ontsluiting Ekkersrijt op hoofdwegennet in Bestuursakkoord provincie Noord-Brabant 2015-2019.